ภาษา:

ภาษากลาง

[ia]

กลับไปยัง ภาษากลาง

 • การออกเสียงคำว่า catalano catalano
 • การออกเสียงคำว่า gallego gallego
 • การออกเสียงคำว่า galleco galleco
 • การออกเสียงคำว่า galleciano galleciano
 • การออกเสียงคำว่า francese francese
 • การออกเสียงคำว่า italiano italiano
 • การออกเสียงคำว่า portugese portugese
 • การออกเสียงคำว่า espaniol espaniol
 • การออกเสียงคำว่า romaniano romaniano
 • การออกเสียงคำว่า sardo sardo
 • การออกเสียงคำว่า occitano occitano
 • การออกเสียงคำว่า russo russo
 • การออกเสียงคำว่า germano germano
 • การออกเสียงคำว่า anglese anglese
 • การออกเสียงคำว่า bulgaro bulgaro
 • การออกเสียงคำว่า finnese finnese
 • การออกเสียงคำว่า norvegiano norvegiano
 • การออกเสียงคำว่า svedese svedese
 • การออกเสียงคำว่า hollandese hollandese
 • การออกเสียงคำว่า nederlandese nederlandese
 • การออกเสียงคำว่า serbo serbo
 • การออกเสียงคำว่า croato croato
 • การออกเสียงคำว่า sloveno sloveno
 • การออกเสียงคำว่า slovaco slovaco
 • การออกเสียงคำว่า tcheco tcheco
 • การออกเสียงคำว่า greco greco
 • การออกเสียงคำว่า polonese polonese
 • การออกเสียงคำว่า hungaro hungaro