ภาษา:

ภาษากลาง

[ia]

กลับไปยัง ภาษากลาง

หมวดหมู่: gramática

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgramática

 • การออกเสียงคำว่า medio medio
 • การออกเสียงคำว่า vos vos
 • การออกเสียงคำว่า mesmo mesmo
 • การออกเสียงคำว่า bastante bastante
 • การออกเสียงคำว่า contra contra
 • การออกเสียงคำว่า que que
 • การออกเสียงคำว่า tarde tarde
 • การออกเสียงคำว่า sempre sempre
 • การออกเสียงคำว่า a tempo a tempo
 • การออกเสียงคำว่า pois pois
 • การออกเสียงคำว่า certo certo
 • การออกเสียงคำว่า tanto tanto
 • การออกเสียงคำว่า del del
 • การออกเสียงคำว่า ben que ben que
 • การออกเสียงคำว่า desde desde
 • การออกเสียงคำว่า durante durante