ภาษา:

ภาษาอินเทอร์ลิงกวา

[ia]

กลับไปยังภาษาอินเทอร์ลิงกวา

หมวดหมู่: aggettivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaggettivo

 • การออกเสียง : agente agente
 • การออกเสียง : verde verde
 • การออกเสียง : rapace rapace
 • การออกเสียง : edibile edibile
 • การออกเสียง : uno uno
 • การออกเสียง : irritante irritante
 • การออกเสียง : maestro maestro
 • การออกเสียง : feroce feroce
 • การออกเสียง : medio medio
 • การออกเสียง : nobile nobile
 • การออกเสียง : passato passato
 • การออกเสียง : sublime sublime
 • การออกเสียง : conveniente conveniente
 • การออกเสียง : gelato gelato
 • การออกเสียง : intelligente intelligente
 • การออกเสียง : maniaco maniaco
 • การออกเสียง : demoniaco demoniaco
 • การออกเสียง : membro membro
 • การออกเสียง : marito marito
 • การออกเสียง : basso basso
 • การออกเสียง : nativo nativo
 • การออกเสียง : probabile probabile
 • การออกเสียง : gallego gallego
 • การออกเสียง : tosto tosto
 • การออกเสียง : troppo troppo
 • การออกเสียง : multilingue multilingue
 • การออกเสียง : alto alto
 • การออกเสียง : impossibile impossibile
 • การออกเสียง : operante operante
 • การออกเสียง : contento contento
 • การออกเสียง : bastante bastante
 • การออกเสียง : diligente diligente
 • การออกเสียง : nederlandese nederlandese
 • การออกเสียง : guanto guanto
 • การออกเสียง : quadrato quadrato
 • การออกเสียง : infelice infelice
 • การออกเสียง : affabile affabile
 • การออกเสียง : alterabile alterabile
 • การออกเสียง : lustro lustro
 • การออกเสียง : guida guida
 • การออกเสียง : Augusto Augusto
 • การออกเสียง : vigile vigile
 • การออกเสียง : molle molle
 • การออกเสียง : nord nord
 • การออกเสียง : mediocre mediocre
 • การออกเสียง : liquido liquido
 • การออกเสียง : amico amico
 • การออกเสียง : distante distante
 • การออกเสียง : accessibile accessibile
 • การออกเสียง : agreste agreste
 • การออกเสียง : terribile terribile
 • การออกเสียง : responsabile responsabile
 • การออกเสียง : greco greco
 • การออกเสียง : potabile potabile
 • การออกเสียง : abbordabile abbordabile
 • การออกเสียง : professional professional
 • การออกเสียง : germano germano
 • การออกเสียง : tenue tenue
 • การออกเสียง : prudente prudente
 • การออกเสียง : amato amato
 • การออกเสียง : adorabile adorabile
 • การออกเสียง : primo primo
 • การออกเสียง : affamato affamato
 • การออกเสียง : concernente concernente
 • การออกเสียง : poco poco
 • การออกเสียง : certo certo
 • การออกเสียง : significante significante
 • การออกเสียง : potente potente
 • การออกเสียง : bello bello
 • การออกเสียง : internato internato
 • การออกเสียง : recente recente
 • การออกเสียง : barbaro barbaro
 • การออกเสียง : investigabile investigabile
 • การออกเสียง : parco parco
 • การออกเสียง : possibile possibile
 • การออกเสียง : amante amante
 • การออกเสียง : adulto adulto
 • การออกเสียง : alquanto alquanto
 • การออกเสียง : extra extra
 • การออกเสียง : capace capace
 • การออกเสียง : sensibile sensibile
 • การออกเสียง : tanto tanto
 • การออกเสียง : mobile mobile
 • การออกเสียง : tenace tenace
 • การออกเสียง : utile utile
 • การออกเสียง : atroce atroce
 • การออกเสียง : organismo organismo
 • การออกเสียง : interessato interessato
 • การออกเสียง : grave grave
 • การออกเสียง : urgente urgente
 • การออกเสียง : acido acido
 • การออกเสียง : grandissimo grandissimo
 • การออกเสียง : deserto deserto
 • การออกเสียง : celibe celibe
 • การออกเสียง : siciliano siciliano
 • การออกเสียง : felice felice
 • การออกเสียง : uniforme uniforme
 • การออกเสียง : enorme enorme
 • การออกเสียง : destino destino
 • การออกเสียง : socio socio