ภาษา:

ภาษากลาง

[ia]

กลับไปยัง ภาษากลาง

หมวดหมู่: aggettivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaggettivo

 • การออกเสียงคำว่า agente agente
 • การออกเสียงคำว่า verde verde
 • การออกเสียงคำว่า rapace rapace
 • การออกเสียงคำว่า edibile edibile
 • การออกเสียงคำว่า irritante irritante
 • การออกเสียงคำว่า uno uno
 • การออกเสียงคำว่า medio medio
 • การออกเสียงคำว่า feroce feroce
 • การออกเสียงคำว่า maestro maestro
 • การออกเสียงคำว่า passato passato
 • การออกเสียงคำว่า sublime sublime
 • การออกเสียงคำว่า nobile nobile
 • การออกเสียงคำว่า conveniente conveniente
 • การออกเสียงคำว่า demoniaco demoniaco
 • การออกเสียงคำว่า maniaco maniaco
 • การออกเสียงคำว่า intelligente intelligente
 • การออกเสียงคำว่า membro membro
 • การออกเสียงคำว่า marito marito
 • การออกเสียงคำว่า nativo nativo
 • การออกเสียงคำว่า basso basso
 • การออกเสียงคำว่า probabile probabile
 • การออกเสียงคำว่า multilingue multilingue
 • การออกเสียงคำว่า tosto tosto
 • การออกเสียงคำว่า troppo troppo
 • การออกเสียงคำว่า alto alto
 • การออกเสียงคำว่า gallego gallego
 • การออกเสียงคำว่า impossibile impossibile
 • การออกเสียงคำว่า operante operante
 • การออกเสียงคำว่า contento contento
 • การออกเสียงคำว่า bastante bastante
 • การออกเสียงคำว่า diligente diligente
 • การออกเสียงคำว่า nederlandese nederlandese
 • การออกเสียงคำว่า quadrato quadrato
 • การออกเสียงคำว่า infelice infelice
 • การออกเสียงคำว่า guanto guanto
 • การออกเสียงคำว่า affabile affabile
 • การออกเสียงคำว่า alterabile alterabile
 • การออกเสียงคำว่า lustro lustro
 • การออกเสียงคำว่า guida guida
 • การออกเสียงคำว่า Augusto Augusto
 • การออกเสียงคำว่า molle molle
 • การออกเสียงคำว่า vigile vigile
 • การออกเสียงคำว่า mediocre mediocre
 • การออกเสียงคำว่า nord nord
 • การออกเสียงคำว่า liquido liquido
 • การออกเสียงคำว่า distante distante
 • การออกเสียงคำว่า amico amico
 • การออกเสียงคำว่า accessibile accessibile
 • การออกเสียงคำว่า agreste agreste
 • การออกเสียงคำว่า responsabile responsabile
 • การออกเสียงคำว่า gelato gelato
 • การออกเสียงคำว่า potabile potabile
 • การออกเสียงคำว่า terribile terribile
 • การออกเสียงคำว่า greco greco
 • การออกเสียงคำว่า abbordabile abbordabile
 • การออกเสียงคำว่า germano germano
 • การออกเสียงคำว่า professional professional
 • การออกเสียงคำว่า prudente prudente
 • การออกเสียงคำว่า tenue tenue
 • การออกเสียงคำว่า adorabile adorabile
 • การออกเสียงคำว่า amato amato
 • การออกเสียงคำว่า primo primo
 • การออกเสียงคำว่า affamato affamato
 • การออกเสียงคำว่า concernente concernente
 • การออกเสียงคำว่า significante significante
 • การออกเสียงคำว่า poco poco
 • การออกเสียงคำว่า certo certo
 • การออกเสียงคำว่า potente potente
 • การออกเสียงคำว่า internato internato
 • การออกเสียงคำว่า recente recente
 • การออกเสียงคำว่า barbaro barbaro
 • การออกเสียงคำว่า investigabile investigabile
 • การออกเสียงคำว่า possibile possibile
 • การออกเสียงคำว่า parco parco
 • การออกเสียงคำว่า bello bello
 • การออกเสียงคำว่า amante amante
 • การออกเสียงคำว่า adulto adulto
 • การออกเสียงคำว่า alquanto alquanto
 • การออกเสียงคำว่า sensibile sensibile
 • การออกเสียงคำว่า extra extra
 • การออกเสียงคำว่า capace capace
 • การออกเสียงคำว่า tanto tanto
 • การออกเสียงคำว่า tenace tenace
 • การออกเสียงคำว่า interessato interessato
 • การออกเสียงคำว่า utile utile
 • การออกเสียงคำว่า organismo organismo
 • การออกเสียงคำว่า atroce atroce
 • การออกเสียงคำว่า grave grave
 • การออกเสียงคำว่า urgente urgente
 • การออกเสียงคำว่า acido acido
 • การออกเสียงคำว่า grandissimo grandissimo
 • การออกเสียงคำว่า deserto deserto
 • การออกเสียงคำว่า mobile mobile
 • การออกเสียงคำว่า celibe celibe
 • การออกเสียงคำว่า siciliano siciliano
 • การออกเสียงคำว่า enorme enorme
 • การออกเสียงคำว่า destino destino
 • การออกเสียงคำว่า socio socio
 • การออกเสียงคำว่า formato formato
 • การออกเสียงคำว่า futuro futuro