ภาษา:

อาร์มีเนีย

[hy]

กลับไปยัง อาร์มีเนีย

  • การออกเสียงคำว่า թուղթ թուղթ
  • การออกเสียงคำว่า հաշվիչ հաշվիչ
  • การออกเสียงคำว่า տետր տետր
  • การออกเสียงคำว่า թանաք թանաք
  • การออกเสียงคำว่า ինքնահոս ինքնահոս
  • การออกเสียงคำว่า սրիչ սրիչ