ภาษา:

ภาษาอาร์มีเนีย

[hy]

กลับไปยังภาษาอาร์มีเนีย

หมวดหมู่: բայ

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงբայ