ภาษา:

ฮังการี

[hu]

กลับไปยัง ฮังการี

 • การออกเสียงคำว่า sosón sosón
 • การออกเสียงคำว่า fríg fríg
 • การออกเสียงคำว่า pajute pajute
 • การออกเสียงคำว่า újperzsa újperzsa
 • การออกเสียงคำว่า mázandarání mázandarání
 • การออกเสียงคำว่า szindhi szindhi
 • การออกเสียงคำว่า tokhár tokhár
 • การออกเสียงคำว่า avesztai avesztai
 • การออกเสียงคำว่า mazanderáni mazanderáni
 • การออกเสียงคำว่า fárszi fárszi
 • การออกเสียงคำว่า luri luri
 • การออกเสียงคำว่า oszét oszét
 • การออกเสียงคำว่า szindi szindi
 • การออกเสียงคำว่า pasaji pasaji
 • การออกเสียงคำว่า Kurd Kurd
 • การออกเสียงคำว่า afgán afgán
 • การออกเสียงคำว่า lurí lurí
 • การออกเสียงคำว่า pastu pastu
 • การออกเสียงคำว่า gílaki gílaki
 • การออกเสียงคำว่า tadzsik tadzsik
 • การออกเสียงคำว่า gílakí gílakí
 • การออกเสียงคำว่า beludzsi beludzsi
 • การออกเสียงคำว่า kasmíri kasmíri
 • การออกเสียงคำว่า óperzsa óperzsa
 • การออกเสียงคำว่า perzsa perzsa
 • การออกเสียงคำว่า kásmíri kásmíri
 • การออกเสียงคำว่า pandzsábi pandzsábi
 • การออกเสียงคำว่า gudzsaráti gudzsaráti
 • การออกเสียงคำว่า orijá orijá
 • การออกเสียงคำว่า divehi divehi