ภาษา:

ฮังการี

[hu]

กลับไปยัง ฮังการี

 • การออกเสียงคำว่า hajnalban hajnalban
 • การออกเสียงคำว่า negyedévében negyedévében
 • การออกเสียงคำว่า esztendeje esztendeje
 • การออกเสียงคำว่า ezalatt ezalatt
 • การออกเสียงคำว่า félidőben félidőben
 • การออกเสียงคำว่า napjáig napjáig
 • การออกเสียงคำว่า hónapjában hónapjában
 • การออกเสียงคำว่า percnyi percnyi
 • การออกเสียงคำว่า mostanra mostanra
 • การออกเสียงคำว่า másodpercig másodpercig
 • การออกเสียงคำว่า kezdetektől kezdetektől
 • การออกเสียงคำว่า napközben napközben
 • การออกเสียงคำว่า júliusban júliusban
 • การออกเสียงคำว่า határidőn határidőn
 • การออกเสียงคำว่า délben délben
 • การออกเสียงคำว่า esténként esténként
 • การออกเสียงคำว่า áprilisában áprilisában
 • การออกเสียงคำว่า percen percen
 • การออกเสียงคำว่า munkanapon munkanapon
 • การออกเสียงคำว่า csütörtöki csütörtöki
 • การออกเสียงคำว่า évszázadok évszázadok
 • การออกเสียงคำว่า estén estén
 • การออกเสียงคำว่า óránként óránként
 • การออกเสียงคำว่า múltban múltban
 • การออกเสียงคำว่า pillanatig pillanatig
 • การออกเสียงคำว่า áprilisban áprilisban
 • การออกเสียงคำว่า februárban februárban
 • การออกเสียงคำว่า decemberi decemberi
 • การออกเสียงคำว่า napnak napnak
 • การออกเสียงคำว่า percenként percenként