ภาษา:

ฮังการี

[hu]

กลับไปยัง ฮังการี

 • การออกเสียงคำว่า dologról dologról
 • การออกเสียงคำว่า előtted előtted
 • การออกเสียงคำว่า határán határán
 • การออกเสียงคำว่า irodában irodában
 • การออกเสียงคำว่า eredményre eredményre
 • การออกเสียงคำว่า sorában sorában
 • การออกเสียงคำว่า alakban alakban
 • การออกเสียงคำว่า parton parton
 • การออกเสียงคำว่า természetben természetben
 • การออกเสียงคำว่า fejére fejére
 • การออกเสียงคำว่า pontján pontján
 • การออกเสียงคำว่า körökben körökben
 • การออกเสียงคำว่า dolgokra dolgokra
 • การออกเสียงคำว่า ajtón ajtón
 • การออกเสียงคำว่า lapban lapban
 • การออกเสียงคำว่า elejére elejére
 • การออกเสียงคำว่า országaiban országaiban
 • การออกเสียงคำว่า adatbázisban adatbázisban
 • การออกเสียงคำว่า élére élére
 • การออกเสียงคำว่า sajtóban sajtóban
 • การออกเสียงคำว่า iskolákban iskolákban
 • การออกเสียงคำว่า utakon utakon
 • การออกเสียงคำว่า pályázaton pályázaton
 • การออกเสียงคำว่า könyvtárban könyvtárban
 • การออกเสียงคำว่า felszínre felszínre
 • การออกเสียงคำว่า Párizsban Párizsban
 • การออกเสียงคำว่า központjában központjában
 • การออกเสียงคำว่า nevéhez nevéhez
 • การออกเสียงคำว่า erdőben erdőben
 • การออกเสียงคำว่า megvalósításához megvalósításához