ภาษา:

ฮังการี

[hu]

กลับไปยัง ฮังการี

 • การออกเสียงคำว่า melletted melletted
 • การออกเสียงคำว่า helyszíneken helyszíneken
 • การออกเสียงคำว่า szemszögéből szemszögéből
 • การออกเสียงคำว่า számlán számlán
 • การออกเสียงคำว่า forrásokból forrásokból
 • การออกเสียงคำว่า szektorban szektorban
 • การออกเสียงคำว่า táborban táborban
 • การออกเสียงคำว่า számlájára számlájára
 • การออกเสียงคำว่า üzemben üzemben
 • การออกเสียงคำว่า közepéig közepéig
 • การออกเสียงคำว่า férjhez férjhez
 • การออกเสียงคำว่า alkalmazásában alkalmazásában
 • การออกเสียงคำว่า dollárra dollárra
 • การออกเสียงคำว่า sorába sorába
 • การออกเสียงคำว่า útról útról
 • การออกเสียงคำว่า játékról játékról
 • การออกเสียงคำว่า égen égen
 • การออกเสียงคำว่า veszélyben veszélyben
 • การออกเสียงคำว่า fejemben fejemben
 • การออกเสียงคำว่า egészére egészére
 • การออกเสียงคำว่า találkozóra találkozóra
 • การออกเสียงคำว่า kifejezésre kifejezésre
 • การออกเสียงคำว่า filmjében filmjében
 • การออกเสียงคำว่า címről címről
 • การออกเสียงคำว่า napirendre napirendre
 • การออกเสียงคำว่า emberekre emberekre
 • การออกเสียงคำว่า korábbinál korábbinál
 • การออกเสียงคำว่า kezéből kezéből
 • การออกเสียงคำว่า társaságban társaságban
 • การออกเสียงคำว่า előbbre előbbre