ภาษา:

ฮังการี

[hu]

กลับไปยัง ฮังการี

 • การออกเสียงคำว่า soltész soltész
 • การออกเสียงคำว่า Kuster Kuster
 • การออกเสียงคำว่า Rácz Rácz
 • การออกเสียงคำว่า Dózsa Dózsa
 • การออกเสียงคำว่า Móricz Móricz
 • การออกเสียงคำว่า Jókai Jókai
 • การออกเสียงคำว่า Károlyi Károlyi
 • การออกเสียงคำว่า Kodály Kodály
 • การออกเสียงคำว่า Hunyadi Hunyadi
 • การออกเสียงคำว่า Kulcsár Kulcsár
 • การออกเสียงคำว่า Zrínyi Zrínyi
 • การออกเสียงคำว่า Vörösmarty Vörösmarty
 • การออกเสียงคำว่า Pázmány Pázmány
 • การออกเสียงคำว่า Gál Gál
 • การออกเสียงคำว่า Andrássy Andrássy
 • การออกเสียงคำว่า Horn Horn
 • การออกเสียงคำว่า Madách Madách
 • การออกเสียงคำว่า Szilágyi Szilágyi
 • การออกเสียงคำว่า mészáros mészáros
 • การออกเสียงคำว่า Kádár Kádár
 • การออกเสียงคำว่า Ady Ady
 • การออกเสียงคำว่า Deák Deák
 • การออกเสียงคำว่า Lukács Lukács
 • การออกเสียงคำว่า Bartók Bartók
 • การออกเสียงคำว่า Eötvös Eötvös
 • การออกเสียงคำว่า Papp Papp
 • การออกเสียงคำว่า Balogh Balogh
 • การออกเสียงคำว่า Rákóczi Rákóczi
 • การออกเสียงคำว่า Medgyessy Medgyessy