ภาษา:

ภาษาฮังการี

[hu]

กลับไปยังภาษาฮังการี

หมวดหมู่: 1984

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง1984

 • การออกเสียง : arckép arckép
 • การออกเสียง : ember ember
 • การออกเสียง : emelet emelet
 • การออกเสียง : sűrű sűrű
 • การออกเสียง : plakát plakát
 • การออกเสียง : útközben útközben
 • การออกเสียง : fekély fekély
 • การออกเสียง : fölött fölött
 • การออกเสียง : kelkáposzta kelkáposzta
 • การออกเสียง : főtt főtt
 • การออกเสียง : előcsarnok előcsarnok
 • การออกเสียง : úgy úgy
 • การออกเสียง : szegezett szegezett
 • การออกเสียง : liftaknával liftaknával
 • การออกเสียง : ajtaja ajtaja
 • การออกเสียง : sajgott sajgott
 • การออกเสียง : éves éves
 • การออกเสียง : egyik végén egyik végén
 • การออกเสียง : falra falra
 • การออกเสียง : tekint tekint
 • การออกเสียง : megrajzol megrajzol
 • การออกเสียง : felír felír
 • การออกเสียง : tekintete tekintete
 • การออกเสียง : része része
 • การออกเสียง : vég vég
 • การออกเสียง : akárhonnan akárhonnan
 • การออกเสียง : nézi nézi
 • การออกเสียง : belül belül
 • การออกเสียง : lábtörlő lábtörlő
 • การออกเสียง : ajtaján ajtaján
 • การออกเสียง : embert embert
 • การออกเสียง : rajzol rajzol
 • การออกเสียง : harminckilenc harminckilenc
 • การออกเสียง : egyik egyik
 • การออกเสียง : meg-megpihenve meg-megpihenve
 • การออกเสียง : szegez szegez
 • การออกเสียง : felírás felírás
 • การออกเสียง : belüli belüli
 • การออกเสียง : bokája bokája
 • การออกเสียง : követ követ
 • การออกเสียง : körüli körüli
 • การออกเสียง : követi követi
 • การออกเสียง : felvonó felvonó
 • การออกเสียง : néz néz
 • การออกเสียง : megpihen megpihen
 • การออกเสียง : méreget méreget
 • การออกเสียง : haladt haladt
 • การออกเสียง : tekintet tekintet
 • การออกเสียง : méternél méternél
 • การออกเสียง : plakátról plakátról
 • การออกเสียง : amelyet amelyet
 • การออกเสียง : mereget mereget
 • การออกเสียง : mindenhová mindenhová
 • การออกเสียง : felfelé felfelé
 • การออกเสียง : épületen belüli épületen belüli
 • การออกเสียง : szag szag
 • การออกเสียง : szemmel tart szemmel tart
 • การออกเสียง : végén végén
 • การออกเสียง : emeleten emeleten
 • การออกเสียง : hetedik hetedik
 • การออกเสียง : szemmel szemmel
 • การออกเสียง : lakása lakása
 • การออกเสียง : negyvenöt negyvenöt
 • การออกเสียง : szagát szagát
 • การออกเสียง : áraszt áraszt
 • การออกเสียง : hirdette hirdette
 • การออกเสียง : meregette meregette
 • การออกเสียง : liftakna liftakna
 • การออกเสียง : árasztotta árasztotta
 • การออกเสียง : betör betör
 • การออกเสียง : rajzolnak rajzolnak
 • การออกเสียง : Győzelem-tömb Győzelem-tömb
 • การออกเสียง : lábtörlők lábtörlők
 • การออกเสียง : lépcsőn lépcsőn
 • การออกเสียง : elhelyezés elhelyezés
 • การออกเสียง : épületen épületen