ภาษา:

ฮังการี

[hu]

กลับไปยัง ฮังการี

 • การออกเสียงคำว่า Illyés Gyula Illyés Gyula
 • การออกเสียงคำว่า Sinkovits Imre Sinkovits Imre
 • การออกเสียงคำว่า koncepciós per koncepciós per
 • การออกเสียงคำว่า Münnich Ferenc Münnich Ferenc
 • การออกเสียงคำว่า szuezi válság szuezi válság
 • การออกเสียงคำว่า Tóth Ilona Tóth Ilona
 • การออกเสียงคำว่า Szilágyi József Szilágyi József
 • การออกเสียงคำว่า Vásárhelyi Miklós Vásárhelyi Miklós
 • การออกเสียงคำว่า Wittner Mária Wittner Mária
 • การออกเสียงคำว่า Molnár V. József Molnár V. József
 • การออกเสียงคำว่า Pongrátz Gergely Pongrátz Gergely
 • การออกเสียงคำว่า Kopácsi Sándor Kopácsi Sándor
 • การออกเสียงคำว่า Szabó János Szabó János
 • การออกเสียงคำว่า Mansfeld Péter Mansfeld Péter
 • การออกเสียงคำว่า Rácz Sándor Rácz Sándor
 • การออกเสียงคำว่า Mécs Imre Mécs Imre
 • การออกเสียงคำว่า Király Béla Király Béla
 • การออกเสียงคำว่า Mesz János Mesz János
 • การออกเสียงคำว่า Krassó György Krassó György
 • การออกเสียงคำว่า Kiss István Kiss István
 • การออกเสียงคำว่า Pálinkás-Pallavicini Antal Pálinkás-Pallavicini Antal
 • การออกเสียงคำว่า Fónay Jenő Fónay Jenő
 • การออกเสียงคำว่า Kecskési Tollas Tibor Kecskési Tollas Tibor
 • การออกเสียงคำว่า Háy Gyula Háy Gyula
 • การออกเสียงคำว่า Für Lajos Für Lajos
 • การออกเสียงคำว่า Brusznyai Árpád Brusznyai Árpád
 • การออกเสียงคำว่า Gérecz Attila Gérecz Attila
 • การออกเสียงคำว่า Jánosi Ferenc Jánosi Ferenc
 • การออกเสียงคำว่า Gimes Miklós Gimes Miklós
 • การออกเสียงคำว่า Erdei Ferenc Erdei Ferenc