ภาษา:

จีนเซียง

[hsn]

กลับไปยัง จีนเซียง

 • การออกเสียงคำว่า 日里 日里
 • การออกเสียงคำว่า 嬲里 嬲里
 • การออกเสียงคำว่า 六
 • การออกเสียงคำว่า 夜里 夜里
 • การออกเสียงคำว่า 满崽 满崽
 • การออกเสียงคำว่า 崽伢子 崽伢子
 • การออกเสียงคำว่า 咯里 咯里
 • การออกเสียงคำว่า 细妹子 细妹子
 • การออกเสียงคำว่า 七
 • การออกเสียงคำว่า 霸蛮 霸蛮
 • การออกเสียงคำว่า 碰哒鬼 碰哒鬼
 • การออกเสียงคำว่า 三
 • การออกเสียงคำว่า 四
 • การออกเสียงคำว่า 冇得 冇得
 • การออกเสียงคำว่า 那个 那个
 • การออกเสียงคำว่า Kuan Yin Kuan Yin
 • การออกเสียงคำว่า 五
 • การออกเสียงคำว่า 娭毑 娭毑
 • การออกเสียงคำว่า 癌