ภาษา:

จีนเซียง

[hsn]

กลับไปยัง จีนเซียง

  • การออกเสียงคำว่า 娭毑 娭毑
  • การออกเสียงคำว่า 崽伢子 崽伢子
  • การออกเสียงคำว่า 碰哒鬼 碰哒鬼
  • การออกเสียงคำว่า 嬲里 嬲里
  • การออกเสียงคำว่า 霸蛮 霸蛮
  • การออกเสียงคำว่า 细妹子 细妹子
  • การออกเสียงคำว่า 满崽 满崽
  • การออกเสียงคำว่า 冇得 冇得
  • การออกเสียงคำว่า 咯里 咯里
  • การออกเสียงคำว่า 日里 日里