ภาษา:

ภาษาฮินดู

[hi]

กลับไปยังภาษาฮินดู

หมวดหมู่: verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb