ภาษา:

ฮินดี

[hi]

กลับไปยัง ฮินดี

 • การออกเสียงคำว่า बर्ताव करना बर्ताव करना
 • การออกเสียงคำว่า Geet Geet
 • การออกเสียงคำว่า tan tan
 • การออกเสียงคำว่า मोड़ना मोड़ना
 • การออกเสียงคำว่า गोली मारना गोली मारना
 • การออกเสียงคำว่า साइन करना साइन करना
 • การออกเสียงคำว่า पिघलना पिघलना
 • การออกเสียงคำว่า चित्र बनाना चित्र बनाना
 • การออกเสียงคำว่า दौड़ना दौड़ना
 • การออกเสียงคำว่า school school
 • การออกเสียงคำว่า प्रार्थना करना प्रार्थना करना
 • การออกเสียงคำว่า विस्फोट करना विस्फोट करना
 • การออกเสียงคำว่า पैसा देना पैसा देना
 • การออกเสียงคำว่า चूमना चूमना
 • การออกเสียงคำว่า hal hal
 • การออกเสียงคำว่า anar anar
 • การออกเสียงคำว่า jag jag
 • การออกเสียงคำว่า char char
 • การออกเสียงคำว่า Rannveer Rannveer
 • การออกเสียงคำว่า pava pava
 • การออกเสียงคำว่า लक्ष लक्ष
 • การออกเสียงคำว่า Gira Gira
 • การออกเสียงคำว่า svara svara
 • การออกเสียงคำว่า सुनना सुनना
 • การออกเสียงคำว่า देखना देखना
 • การออกเสียงคำว่า मरना मरना
 • การออกเสียงคำว่า खटखटाना खटखटाना
 • การออกเสียงคำว่า मारना मारना
 • การออกเสียงคำว่า उडना उडना
 • การออกเสียงคำว่า दौड्ना दौड्ना