ภาษา:

ฮินดี

[hi]

กลับไปยัง ฮินดี

 • การออกเสียงคำว่า sita sita
 • การออกเสียงคำว่า Rishi Vasistha Rishi Vasistha
 • การออกเสียงคำว่า Mandodari Mandodari
 • การออกเสียงคำว่า Suketu Suketu
 • การออกเสียงคำว่า Kaikeyi Kaikeyi
 • การออกเสียงคำว่า Dasharatha Dasharatha
 • การออกเสียงคำว่า Manthara Manthara
 • การออกเสียงคำว่า Sumitra Sumitra
 • การออกเสียงคำว่า Kausalya Kausalya
 • การออกเสียงคำว่า Shabari Shabari
 • การออกเสียงคำว่า Garuda Garuda
 • การออกเสียงคำว่า Mayasura Mayasura
 • การออกเสียงคำว่า Surpanakha Surpanakha
 • การออกเสียงคำว่า Kubera Kubera
 • การออกเสียงคำว่า Shatrughna Shatrughna
 • การออกเสียงคำว่า Hanuman Hanuman
 • การออกเสียงคำว่า Menaka Menaka
 • การออกเสียงคำว่า Angada Angada
 • การออกเสียงคำว่า Vibhishana Vibhishana
 • การออกเสียงคำว่า Kumbhakarna Kumbhakarna
 • การออกเสียงคำว่า Jambavantha Jambavantha
 • การออกเสียงคำว่า Narantaka-Devantaka Narantaka-Devantaka
 • การออกเสียงคำว่า Anusuya Anusuya
 • การออกเสียงคำว่า Vishvamitra Vishvamitra
 • การออกเสียงคำว่า Lakshmana Lakshmana
 • การออกเสียงคำว่า Sravana Kumar Sravana Kumar
 • การออกเสียงคำว่า Janaka Janaka
 • การออกเสียงคำว่า Raghava Rama Raghava Rama
 • การออกเสียงคำว่า Aruṇa Aruṇa
 • การออกเสียงคำว่า Luv-Kush Luv-Kush