ภาษา:

ภาษาฮินดู

[hi]

กลับไปยังภาษาฮินดู

หมวดหมู่: characters in Ramayana

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcharacters in Ramayana

 • การออกเสียง : Mandodari Mandodari
 • การออกเสียง : Surpanakha Surpanakha
 • การออกเสียง : Raghava Rama Raghava Rama
 • การออกเสียง : Ravana Ravana
 • การออกเสียง : Kumbhakarna Kumbhakarna
 • การออกเสียง : Janaka Janaka
 • การออกเสียง : Kausalya Kausalya
 • การออกเสียง : Mayasura Mayasura
 • การออกเสียง : Luv-Kush Luv-Kush
 • การออกเสียง : Anusuya Anusuya
 • การออกเสียง : sita sita
 • การออกเสียง : Menaka Menaka
 • การออกเสียง : Jatayu Jatayu
 • การออกเสียง : Dasharatha Dasharatha
 • การออกเสียง : Lakshmana Lakshmana
 • การออกเสียง : Kaikeyi Kaikeyi
 • การออกเสียง : Sravana Kumar Sravana Kumar
 • การออกเสียง : Sugriva Sugriva
 • การออกเสียง : Hanuman Hanuman
 • การออกเสียง : Aruṇa Aruṇa
 • การออกเสียง : Shatrughna Shatrughna
 • การออกเสียง : Atikaya Atikaya
 • การออกเสียง : Garuda Garuda
 • การออกเสียง : Kubera Kubera
 • การออกเสียง : Suketu Suketu
 • การออกเสียง : Jambavantha Jambavantha
 • การออกเสียง : Narantaka-Devantaka Narantaka-Devantaka
 • การออกเสียง : Vishvamitra Vishvamitra
 • การออกเสียง : Rishi Vasistha Rishi Vasistha
 • การออกเสียง : Angada Angada
 • การออกเสียง : Vibhishana Vibhishana
 • การออกเสียง : Sumitra Sumitra
 • การออกเสียง : Manthara Manthara
 • การออกเสียง : Shabari Shabari