ภาษา:

ฮิบรู

[he]

กลับไปยังฮิบรู

 • שיט מפרשיות การออกเสียง שיט מפרשיות
 • סירת דיג การออกเสียง סירת דיג
 • שדרית การออกเสียง שדרית
 • ספן การออกเสียง ספן
 • סיפון การออกเสียง סיפון
 • עגורנים การออกเสียง עגורנים
 • ימאי การออกเสียง ימאי
 • עוגן การออกเสียง עוגן
 • מלח การออกเสียง מלח
 • מפרש การออกเสียง מפרש
 • תורן การออกเสียง תורן
 • רב מלחים การออกเสียง רב מלחים
 • בטן האנייה การออกเสียง בטן האנייה
 • נמל การออกเสียง נמל
 • הפלגה การออกเสียง הפלגה
 • שיט การออกเสียง שיט
 • יכטה การออกเสียง יכטה
 • סירה การออกเสียง סירה
 • שיט נופש การออกเสียง שיט נופש
 • קברניט การออกเสียง קברניט
 • אופנוע ים การออกเสียง אופנוע ים
 • סירת מרוץ การออกเสียง סירת מרוץ
 • שיט תענוגות การออกเสียง שיט תענוגות
 • רב חובל การออกเสียง רב חובל
 • אנייה การออกเสียง אנייה
 • ספינה การออกเสียง ספינה
 • מפרשית การออกเสียง מפרשית
 • ספינת מפרש การออกเสียง ספינת מפרש