ภาษา:

ฮิบรู

[he]

กลับไปยัง ฮิบรู

 • การออกเสียงคำว่า הופכות הופכות
 • การออกเสียงคำว่า מהשגרה מהשגרה
 • การออกเสียงคำว่า נושם נושם
 • การออกเสียงคำว่า לנפילה לנפילה
 • การออกเสียงคำว่า grace grace
 • การออกเสียงคำว่า Jesus Jesus
 • การออกเสียงคำว่า Gehenna Gehenna
 • การออกเสียงคำว่า Uriel Uriel
 • การออกเสียงคำว่า אַרְפַּכְשָׁד אַרְפַּכְשָׁד
 • การออกเสียงคำว่า רוח רוח
 • การออกเสียงคำว่า מסורתי מסורתי
 • การออกเสียงคำว่า מסורתית מסורתית
 • การออกเสียงคำว่า Essenes, אִסִּיִים Essenes, אִסִּיִים
 • การออกเสียงคำว่า מורמוני מורמוני
 • การออกเสียงคำว่า לותרני לותרני
 • การออกเสียงคำว่า Tefillin Tefillin
 • การออกเสียงคำว่า צלאה צלאה
 • การออกเสียงคำว่า פסחא פסחא
 • การออกเสียงคำว่า Tallit Tallit
 • การออกเสียงคำว่า ציצית ציצית
 • การออกเสียงคำว่า דברו אמת דברו אמת
 • การออกเสียงคำว่า אמת אלוהים אמת אמת אלוהים אמת
 • การออกเสียงคำว่า חומש חומש
 • การออกเสียงคำว่า תוספתא תוספתא
 • การออกเสียงคำว่า מדרש‎ מדרש‎
 • การออกเสียงคำว่า תַּלְמוּד תַּלְמוּד
 • การออกเสียงคำว่า פיוט פיוט
 • การออกเสียงคำว่า סידור סידור
 • การออกเสียงคำว่า צדיק צדיק
 • การออกเสียงคำว่า דיבוק דיבוק