ภาษา:

ฮิบรู

[he]

กลับไปยัง ฮิบรู

 • การออกเสียงคำว่า Abednego Abednego
 • การออกเสียงคำว่า af af
 • การออกเสียงคำว่า Ahasuerus Ahasuerus
 • การออกเสียงคำว่า alef alef
 • การออกเสียงคำว่า Aliyah Aliyah
 • การออกเสียงคำว่า Amor Amor
 • การออกเสียงคำว่า Aner Aner
 • การออกเสียงคำว่า Aran Aran
 • การออกเสียงคำว่า Balaam Balaam
 • การออกเสียงคำว่า barack barack
 • การออกเสียงคำว่า bari bari
 • การออกเสียงคำว่า basar basar
 • การออกเสียงคำว่า bela bela
 • การออกเสียงคำว่า belial belial
 • การออกเสียงคำว่า benzin benzin
 • การออกเสียงคำว่า bo bo
 • การออกเสียงคำว่า book book
 • การออกเสียงคำว่า bore bore
 • การออกเสียงคำว่า cheder cheder
 • การออกเสียงคำว่า Dalit Dalit
 • การออกเสียงคำว่า day day
 • การออกเสียงคำว่า days days
 • การออกเสียงคำว่า ear ear
 • การออกเสียงคำว่า falafel falafel
 • การออกเสียงคำว่า father father
 • การออกเสียงคำว่า field field
 • การออกเสียงคำว่า fingernail fingernail
 • การออกเสียงคำว่า forehead forehead