ภาษา:

ฮิบรู

[he]

กลับไปยัง ฮิบรู

 • การออกเสียงคำว่า מתייעצים מתייעצים
 • การออกเสียงคำว่า ממליצים ממליצים
 • การออกเสียงคำว่า משקצים משקצים
 • การออกเสียงคำว่า מורצים מורצים
 • การออกเสียงคำว่า מחבצים מחבצים
 • การออกเสียงคำว่า מגהצים מגהצים
 • การออกเสียงคำว่า יועצים יועצים
 • การออกเสียงคำว่า מחורצים מחורצים
 • การออกเสียงคำว่า מואצים מואצים
 • การออกเสียงคำว่า לוחצים לוחצים
 • การออกเสียงคำว่า אצים אצים
 • การออกเสียงคำว่า מוחצים מוחצים
 • การออกเสียงคำว่า מחמיצים מחמיצים
 • การออกเสียงคำว่า מאלצים מאלצים
 • การออกเสียงคำว่า מופצים מופצים
 • การออกเสียงคำว่า מאמצים מאמצים