ภาษา:

ฮกเกี้ยน

[hak]

กลับไปยัง ฮกเกี้ยน

 • การออกเสียงคำว่า 大
 • การออกเสียงคำว่า 瓊
 • การออกเสียงคำว่า 搽
 • การออกเสียงคำว่า 佢
 • การออกเสียงคำว่า 韧
 • การออกเสียงคำว่า 腻
 • การออกเสียงคำว่า 琼
 • การออกเสียงคำว่า 系
 • การออกเสียงคำว่า 捽
 • การออกเสียงคำว่า 重
 • การออกเสียงคำว่า 燂
 • การออกเสียงคำว่า 仔
 • การออกเสียงคำว่า 閂
 • การออกเสียงคำว่า 戇
 • การออกเสียงคำว่า 嬲
 • การออกเสียงคำว่า 吟
 • การออกเสียงคำว่า 捋
 • การออกเสียงคำว่า 僆
 • การออกเสียงคำว่า 撩
 • การออกเสียงคำว่า 靚
 • การออกเสียงคำว่า 文
 • การออกเสียงคำว่า 恨
 • การออกเสียงคำว่า 喊
 • การออกเสียงคำว่า 蛤
 • การออกเสียงคำว่า 定
 • การออกเสียงคำว่า 啄
 • การออกเสียงคำว่า 嗲
 • การออกเสียงคำว่า 點
 • การออกเสียงคำว่า 地
 • การออกเสียงคำว่า 抵