ภาษา:

ภาษาฮกเกี้ยน

[hak]

กลับไปยังภาษาฮกเกี้ยน

หมวดหมู่: 粵語文字

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง粵語文字

 • การออกเสียง : 佢
 • การออกเสียง : 靚
 • การออกเสียง : 琼
 • การออกเสียง : 腻
 • การออกเสียง : 系
 • การออกเสียง : 吟
 • การออกเสียง : 伏
 • การออกเสียง : 仔
 • การออกเสียง : 漚
 • การออกเสียง : 瓊
 • การออกเสียง : 蛤
 • การออกเสียง : 晏
 • การออกเสียง : 抵
 • การออกเสียง : 捋
 • การออกเสียง : 恨
 • การออกเสียง : 侵
 • การออกเสียง : 閂
 • การออกเสียง : 重
 • การออกเสียง : 文
 • การออกเสียง : 捽
 • การออกเสียง : 僆
 • การออกเสียง : 定
 • การออกเสียง : 韧
 • การออกเสียง : 地
 • การออกเสียง : 喊
 • การออกเสียง : 點
 • การออกเสียง : 嗲
 • การออกเสียง : 大
 • การออกเสียง : 撩
 • การออกเสียง : 暢
 • การออกเสียง : 嬲
 • การออกเสียง : 燂
 • การออกเสียง : 啄
 • การออกเสียง : 搽