ภาษา:

คุชราต

[gu]

กลับไปยังคุชราต

หมวดหมู่: placenames

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงplacenames

  • การออกเสียง : Ahmedabad Ahmedabad
  • การออกเสียง : Valsad Valsad
  • การออกเสียง : Vapi Vapi