ภาษา:

คุชราต

[gu]

กลับไปยัง คุชราต

หมวดหมู่: placenames

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงplacenames

  • การออกเสียงคำว่า Ahmedabad Ahmedabad
  • การออกเสียงคำว่า Vapi Vapi
  • การออกเสียงคำว่า Valsad Valsad