ภาษา:

คุชราต

[gu]

กลับไปยังคุชราต

หมวดหมู่: male name and surname

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmale name and surname