ภาษา:

ภาษากรีกโบราณ

[grc]

กลับไปยังภาษากรีกโบราณ

หมวดหมู่: food

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfood