ภาษา:

กวารานี

[gn]

กลับไปยังกวารานี

หมวดหมู่: noun plural

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnoun plural

ไม่มีคำในหมวดหมู่นี้.
คุณต้องการเพิ่มคำ?