ภาษา:

ภาษากาลิเซีย

[gl]

กลับไปยังภาษากาลิเซีย

หมวดหมู่: Adverbios de tempo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAdverbios de tempo

 • การออกเสียง : a destempo a destempo
 • การออกเสียง : por veces por veces
 • การออกเสียง : axiña axiña
 • การออกเสียง : antes de antonte antes de antonte
 • การออกเสียง : xamais xamais
 • การออกเสียง : enseguida enseguida
 • การออกเสียง : hoxe en día hoxe en día
 • การออกเสียง : acotío acotío
 • การออกเสียง : en diante en diante
 • การออกเสียง : endexamais endexamais
 • การออกเสียง : despois despois
 • การออกเสียง : decontino decontino
 • การออกเสียง : mentres mentres
 • การออกเสียง : ás veces ás veces
 • การออกเสียง : daquela daquela
 • การออกเสียง : ó pouco ó pouco
 • การออกเสียง : trasantonte trasantonte
 • การออกเสียง : antonte antonte
 • การออกเสียง : onte onte
 • การออกเสียง : deseguida deseguida
 • การออกเสียง : xacando xacando
 • การออกเสียง : inda inda
 • การออกเสียง : pronto pronto
 • การออกเสียง : deica pouco deica pouco
 • การออกเสียง : deica un pouco deica un pouco
 • การออกเสียง : seguido seguido
 • การออกเสียง : hogano hogano
 • การออกเสียง : sempre sempre
 • การออกเสียง : cando cando
 • การออกเสียง : aínda aínda
 • การออกเสียง : namentres namentres
 • การออกเสียง : a diario a diario
 • การออกเสียง : outrora outrora
 • การออกเสียง : a deshora a deshora
 • การออกเสียง : tarde tarde
 • การออกเสียง : entón entón
 • การออกเสียง : arreo arreo
 • การออกเสียง : decote decote
 • การออกเสียง : decotío decotío
 • การออกเสียง : asemade asemade
 • การออกเสียง : antes antes
 • การออกเสียง : mañá mañá
 • การออกเสียง : decontado decontado
 • การออกเสียง : deseguido deseguido
 • การออกเสียง : pouco e pouco pouco e pouco
 • การออกเสียง : pasadomañá pasadomañá
 • การออกเสียง : de camiño de camiño
 • การออกเสียง : en tempo en tempo
 • การออกเสียง : antano antano
 • การออกเสียง : de momento de momento
 • การออกเสียง : nunca nunca
 • การออกเสียง : entrementres entrementres
 • การออกเสียง : noutrora noutrora
 • การออกเสียง : perto perto