ภาษา:

กาลิเซีย

[gl]

กลับไปยัง กาลิเซีย

หมวดหมู่: Adverbios de tempo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAdverbios de tempo

 • การออกเสียงคำว่า a destempo a destempo
 • การออกเสียงคำว่า por veces por veces
 • การออกเสียงคำว่า axiña axiña
 • การออกเสียงคำว่า antes de antonte antes de antonte
 • การออกเสียงคำว่า xamais xamais
 • การออกเสียงคำว่า enseguida enseguida
 • การออกเสียงคำว่า hoxe en día hoxe en día
 • การออกเสียงคำว่า acotío acotío
 • การออกเสียงคำว่า en diante en diante
 • การออกเสียงคำว่า endexamais endexamais
 • การออกเสียงคำว่า decontino decontino
 • การออกเสียงคำว่า mentres mentres
 • การออกเสียงคำว่า despois despois
 • การออกเสียงคำว่า ás veces ás veces
 • การออกเสียงคำว่า daquela daquela
 • การออกเสียงคำว่า ó pouco ó pouco
 • การออกเสียงคำว่า trasantonte trasantonte
 • การออกเสียงคำว่า antonte antonte
 • การออกเสียงคำว่า onte onte
 • การออกเสียงคำว่า deseguida deseguida
 • การออกเสียงคำว่า xacando xacando
 • การออกเสียงคำว่า inda inda
 • การออกเสียงคำว่า pronto pronto
 • การออกเสียงคำว่า deica pouco deica pouco
 • การออกเสียงคำว่า deica un pouco deica un pouco
 • การออกเสียงคำว่า seguido seguido
 • การออกเสียงคำว่า hogano hogano
 • การออกเสียงคำว่า sempre sempre
 • การออกเสียงคำว่า namentres namentres
 • การออกเสียงคำว่า aínda aínda
 • การออกเสียงคำว่า cando cando
 • การออกเสียงคำว่า a diario a diario
 • การออกเสียงคำว่า outrora outrora
 • การออกเสียงคำว่า a deshora a deshora
 • การออกเสียงคำว่า entón entón
 • การออกเสียงคำว่า arreo arreo
 • การออกเสียงคำว่า decotío decotío
 • การออกเสียงคำว่า asemade asemade
 • การออกเสียงคำว่า decote decote
 • การออกเสียงคำว่า decontado decontado
 • การออกเสียงคำว่า antes antes
 • การออกเสียงคำว่า mañá mañá
 • การออกเสียงคำว่า deseguido deseguido
 • การออกเสียงคำว่า pouco e pouco pouco e pouco
 • การออกเสียงคำว่า pasadomañá pasadomañá
 • การออกเสียงคำว่า tarde tarde
 • การออกเสียงคำว่า en tempo en tempo
 • การออกเสียงคำว่า de camiño de camiño
 • การออกเสียงคำว่า antano antano
 • การออกเสียงคำว่า de momento de momento
 • การออกเสียงคำว่า nunca nunca
 • การออกเสียงคำว่า entrementres entrementres
 • การออกเสียงคำว่า noutrora noutrora
 • การออกเสียงคำว่า perto perto