ภาษา:

สกอตภาษาเซลท์สาขาหนึ่ง

[gd]

กลับไปยัง สกอตภาษาเซลท์สาขาหนึ่ง

หมวดหมู่: islands

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงislands

  • การออกเสียงคำว่า Eileann nan Geansaidh Eileann nan Geansaidh
  • การออกเสียงคำว่า Na h-Eileanan Siar Na h-Eileanan Siar
  • การออกเสียงคำว่า Innse Gall Innse Gall
  • การออกเสียงคำว่า Eilean Leòdhais Eilean Leòdhais