ภาษา:

ภาษาไอริช

[ga]

กลับไปยังภาษาไอริช

หมวดหมู่: verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb

 • การออกเสียง : bheadh bheadh
 • การออกเสียง : úsáid úsáid
 • การออกเสียง : abair abair
 • การออกเสียง : tiocfaidh tiocfaidh
 • การออกเสียง : imeacht imeacht
 • การออกเสียง : hata hata
 • การออกเสียง : mair mair
 • การออกเสียง : cosnóidh cosnóidh
 • การออกเสียง : ag éisteacht ag éisteacht
 • การออกเสียง : bhí bhí
 • การออกเสียง : gheobhaidh gheobhaidh
 • การออกเสียง : ghabh ghabh
 • การออกเสียง : caitheamh caitheamh
 • การออกเสียง : beidh beidh
 • การออกเสียง : dúnaigí dúnaigí
 • การออกเสียง : imithe imithe
 • การออกเสียง : bán bán
 • การออกเสียง : dúisigh dúisigh
 • การออกเสียง : socraigh socraigh
 • การออกเสียง : déanamh déanamh
 • การออกเสียง : ag ól ag ól
 • การออกเสียง : ag smaoineamh ag smaoineamh
 • การออกเสียง : cruinnigh cruinnigh
 • การออกเสียง : tá sé tá sé
 • การออกเสียง : tosaigh tosaigh
 • การออกเสียง : éist éist
 • การออกเสียง : bíonn bíonn
 • การออกเสียง : ceangailte ceangailte
 • การออกเสียง : ólaim ólaim
 • การออกเสียง : sroichfidh sroichfidh
 • การออกเสียง : iasacht iasacht
 • การออกเสียง : fanacht fanacht
 • การออกเสียง : cuirfimid cuirfimid
 • การออกเสียง : bhíomar bhíomar
 • การออกเสียง : boladh boladh
 • การออกเสียง : caoineadh caoineadh
 • การออกเสียง : snaidhm snaidhm
 • การออกเสียง : tógaigí tógaigí
 • การออกเสียง : réitigh réitigh
 • การออกเสียง : adhlaic adhlaic
 • การออกเสียง : ceannaigh ceannaigh
 • การออกเสียง : cócaireacht cócaireacht
 • การออกเสียง : air air
 • การออกเสียง : cuirtear cuirtear
 • การออกเสียง : tabhair tabhair
 • การออกเสียง : cuidiú cuidiú
 • การออกเสียง : fógraíocht fógraíocht
 • การออกเสียง : bead bead
 • การออกเสียง : feiceáil feiceáil
 • การออกเสียง : go go
 • การออกเสียง : chuaigh chuaigh
 • การออกเสียง : críochnaithe críochnaithe
 • การออกเสียง : bunaithe bunaithe
 • การออกเสียง : túr túr
 • การออกเสียง : cuireadh cuireadh
 • การออกเสียง : cum cum
 • การออกเสียง : friochadh friochadh
 • การออกเสียง : déanta déanta
 • การออกเสียง : críochnú críochnú
 • การออกเสียง : chuardaíomar chuardaíomar
 • การออกเสียง : oibrigh oibrigh
 • การออกเสียง : léigh léigh
 • การออกเสียง : achoimre achoimre
 • การออกเสียง : iompróidh iompróidh
 • การออกเสียง : caomhnaigh caomhnaigh
 • การออกเสียง : faigh faigh
 • การออกเสียง : gortaigh gortaigh
 • การออกเสียง : rinne rinne
 • การออกเสียง : oir oir
 • การออกเสียง : ghlaoigh sé ghlaoigh sé
 • การออกเสียง : foghraigh foghraigh
 • การออกเสียง : síl síl
 • การออกเสียง : beir beir
 • การออกเสียง : tug tug
 • การออกเสียง : caithfidh caithfidh
 • การออกเสียง : bím bím
 • การออกเสียง : tabharfaidh tabharfaidh
 • การออกเสียง : feicfidh feicfidh
 • การออกเสียง : rince rince
 • การออกเสียง : fiosrú fiosrú
 • การออกเสียง : foghlaim foghlaim
 • การออกเสียง : bhréagfainn bhréagfainn
 • การออกเสียง : lasamar lasamar
 • การออกเสียง : ólaimid ólaimid
 • การออกเสียง : ag ithe ag ithe
 • การออกเสียง : tá mé tá mé
 • การออกเสียง : itheann sibh itheann sibh
 • การออกเสียง : gearradh gearradh
 • การออกเสียง : glaoch glaoch
 • การออกเสียง : dhéanann dhéanann
 • การออกเสียง : deir deir
 • การออกเสียง : bheith bheith
 • การออกเสียง : do do
 • การออกเสียง : bailíodh bailíodh
 • การออกเสียง : cuardaigh cuardaigh
 • การออกเสียง : tabharfar tabharfar
 • การออกเสียง : cónaí cónaí
 • การออกเสียง : d'íoc d'íoc
 • การออกเสียง : d'osclaíomar d'osclaíomar
 • การออกเสียง : fásfaidh fásfaidh