ภาษา:

ไอริช

[ga]

กลับไปยัง ไอริช

หมวดหมู่: verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb

 • การออกเสียงคำว่า bheadh bheadh
 • การออกเสียงคำว่า úsáid úsáid
 • การออกเสียงคำว่า abair abair
 • การออกเสียงคำว่า imeacht imeacht
 • การออกเสียงคำว่า mair mair
 • การออกเสียงคำว่า cosnóidh cosnóidh
 • การออกเสียงคำว่า ag éisteacht ag éisteacht
 • การออกเสียงคำว่า bhí bhí
 • การออกเสียงคำว่า ghabh ghabh
 • การออกเสียงคำว่า gheobhaidh gheobhaidh
 • การออกเสียงคำว่า caitheamh caitheamh
 • การออกเสียงคำว่า dúnaigí dúnaigí
 • การออกเสียงคำว่า tiocfaidh tiocfaidh
 • การออกเสียงคำว่า beidh beidh
 • การออกเสียงคำว่า imithe imithe
 • การออกเสียงคำว่า dúisigh dúisigh
 • การออกเสียงคำว่า socraigh socraigh
 • การออกเสียงคำว่า bán bán
 • การออกเสียงคำว่า déanamh déanamh
 • การออกเสียงคำว่า ag ól ag ól
 • การออกเสียงคำว่า ag smaoineamh ag smaoineamh
 • การออกเสียงคำว่า cruinnigh cruinnigh
 • การออกเสียงคำว่า tá sé tá sé
 • การออกเสียงคำว่า tosaigh tosaigh
 • การออกเสียงคำว่า éist éist
 • การออกเสียงคำว่า bíonn bíonn
 • การออกเสียงคำว่า ceangailte ceangailte
 • การออกเสียงคำว่า sroichfidh sroichfidh
 • การออกเสียงคำว่า iasacht iasacht
 • การออกเสียงคำว่า ólaim ólaim
 • การออกเสียงคำว่า fanacht fanacht
 • การออกเสียงคำว่า cuirfimid cuirfimid
 • การออกเสียงคำว่า bhíomar bhíomar
 • การออกเสียงคำว่า snaidhm snaidhm
 • การออกเสียงคำว่า boladh boladh
 • การออกเสียงคำว่า tógaigí tógaigí
 • การออกเสียงคำว่า réitigh réitigh
 • การออกเสียงคำว่า adhlaic adhlaic
 • การออกเสียงคำว่า cócaireacht cócaireacht
 • การออกเสียงคำว่า cuirtear cuirtear
 • การออกเสียงคำว่า ceannaigh ceannaigh
 • การออกเสียงคำว่า fógraíocht fógraíocht
 • การออกเสียงคำว่า cuidiú cuidiú
 • การออกเสียงคำว่า air air
 • การออกเสียงคำว่า bead bead
 • การออกเสียงคำว่า feiceáil feiceáil
 • การออกเสียงคำว่า tabhair tabhair
 • การออกเสียงคำว่า bunaithe bunaithe
 • การออกเสียงคำว่า caoineadh caoineadh
 • การออกเสียงคำว่า túr túr
 • การออกเสียงคำว่า cum cum
 • การออกเสียงคำว่า go go
 • การออกเสียงคำว่า friochadh friochadh
 • การออกเสียงคำว่า críochnaithe críochnaithe
 • การออกเสียงคำว่า críochnú críochnú
 • การออกเสียงคำว่า cuireadh cuireadh
 • การออกเสียงคำว่า chuardaíomar chuardaíomar
 • การออกเสียงคำว่า oibrigh oibrigh
 • การออกเสียงคำว่า achoimre achoimre
 • การออกเสียงคำว่า léigh léigh
 • การออกเสียงคำว่า caomhnaigh caomhnaigh
 • การออกเสียงคำว่า déanta déanta
 • การออกเสียงคำว่า chuaigh chuaigh
 • การออกเสียงคำว่า gortaigh gortaigh
 • การออกเสียงคำว่า foghraigh foghraigh
 • การออกเสียงคำว่า rinne rinne
 • การออกเสียงคำว่า faigh faigh
 • การออกเสียงคำว่า síl síl
 • การออกเสียงคำว่า ghlaoigh sé ghlaoigh sé
 • การออกเสียงคำว่า tug tug
 • การออกเสียงคำว่า bím bím
 • การออกเสียงคำว่า beir beir
 • การออกเสียงคำว่า fiosrú fiosrú
 • การออกเสียงคำว่า lasamar lasamar
 • การออกเสียงคำว่า oir oir
 • การออกเสียงคำว่า bhréagfainn bhréagfainn
 • การออกเสียงคำว่า ólaimid ólaimid
 • การออกเสียงคำว่า bailíodh bailíodh
 • การออกเสียงคำว่า rince rince
 • การออกเสียงคำว่า foghlaim foghlaim
 • การออกเสียงคำว่า tabharfar tabharfar
 • การออกเสียงคำว่า caithfidh caithfidh
 • การออกเสียงคำว่า itheann sibh itheann sibh
 • การออกเสียงคำว่า gearradh gearradh
 • การออกเสียงคำว่า ag ithe ag ithe
 • การออกเสียงคำว่า glaoch glaoch
 • การออกเสียงคำว่า d'osclaíomar d'osclaíomar
 • การออกเสียงคำว่า fásfaidh fásfaidh
 • การออกเสียงคำว่า dhéanann dhéanann
 • การออกเสียงคำว่า feicfidh feicfidh
 • การออกเสียงคำว่า d'íoc d'íoc
 • การออกเสียงคำว่า cuardaigh cuardaigh
 • การออกเสียงคำว่า goil goil
 • การออกเสียงคำว่า cónaí cónaí
 • การออกเสียงคำว่า las las
 • การออกเสียงคำว่า cigilt cigilt
 • การออกเสียงคำว่า bhfeicfidh bhfeicfidh
 • การออกเสียงคำว่า tabharfaidh tabharfaidh
 • การออกเสียงคำว่า bhfoghlaimíonn bhfoghlaimíonn
 • การออกเสียงคำว่า bar bar