ภาษา:

ไอริช

[ga]

กลับไปยัง ไอริช

  • การออกเสียงคำว่า beir bua beir bua
  • การออกเสียงคำว่า beir bua is beannacht beir bua is beannacht
  • การออกเสียงคำว่า A Uachtaráin A Uachtaráin
  • การออกเสียงคำว่า A Chathaoirligh A Chathaoirligh
  • การออกเสียงคำว่า A Aíonna Speisialta A Aíonna Speisialta
  • การออกเสียงคำว่า do chara buan do chara buan
  • การออกเสียงคำว่า le meas le meas
  • การออกเสียงคำว่า le gach dea-mhéin le gach dea-mhéin
  • การออกเสียงคำว่า le gach dea-ghuí le gach dea-ghuí