ภาษา:

ไอริช

[ga]

กลับไปยัง ไอริช

 • การออกเสียงคำว่า Cén chaoi a deirtear..? Cén chaoi a deirtear..?
 • การออกเสียงคำว่า cé hé sin? cé hé sin?
 • การออกเสียงคำว่า Cá mhéad atá air? Cá mhéad atá air?
 • การออกเสียงคำว่า Ar mhaith leat...? Ar mhaith leat...?
 • การออกเสียงคำว่า Cén chaoi a bhfuil...? Cén chaoi a bhfuil...?
 • การออกเสียงคำว่า An dtuigeann tú? An dtuigeann tú?
 • การออกเสียงคำว่า Arís? Arís?
 • การออกเสียงคำว่า An bhfuil tú...? An bhfuil tú...?
 • การออกเสียงคำว่า cén áit? cén áit?
 • การออกเสียงคำว่า An bhfuil Gaeilge agat? An bhfuil Gaeilge agat?
 • การออกเสียงคำว่า ar mhaith leat tae? ar mhaith leat tae?
 • การออกเสียงคำว่า An labhraíonn tú Gaeilge? An labhraíonn tú Gaeilge?
 • การออกเสียงคำว่า Conas tá tú? Conas tá tú?
 • การออกเสียงคำว่า cé as thú? cé as thú?
 • การออกเสียงคำว่า cad? cad?
 • การออกเสียงคำว่า cén? cén?
 • การออกเสียงคำว่า Cad é sin? Cad é sin?
 • การออกเสียงคำว่า cérbh? cérbh?
 • การออกเสียงคำว่า cathain? cathain?
 • การออกเสียงคำว่า Cé as tú? Cé as tú?
 • การออกเสียงคำว่า Cén t-am é? Cén t-am é?
 • การออกเสียงคำว่า Cén aois thú? Cén aois thú?
 • การออกเสียงคำว่า Cad is ainm duit? Cad is ainm duit?
 • การออกเสียงคำว่า Cad ba mhaith leat? Cad ba mhaith leat?
 • การออกเสียงคำว่า Cad a dúirt tú? Cad a dúirt tú?
 • การออกเสียงคำว่า Cad as duit? Cad as duit?
 • การออกเสียงคำว่า Cad atá ort? Cad atá ort?
 • การออกเสียงคำว่า Cad atá uait? Cad atá uait?
 • การออกเสียงคำว่า cén fáth? cén fáth?