ภาษา:

ภาษาไอริช

[ga]

กลับไปยังภาษาไอริช

หมวดหมู่: place name (anglicised)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงplace name (anglicised)