ภาษา:

ไอริช

[ga]

กลับไปยัง ไอริช

หมวดหมู่: place name (anglicised)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงplace name (anglicised)