ภาษา:

ไอริช

[ga]

กลับไปยัง ไอริช

 • การออกเสียงคำว่า síabair síabair
 • การออกเสียงคำว่า ficheall ficheall
 • การออกเสียงคำว่า Óenach na Tailtiú Óenach na Tailtiú
 • การออกเสียงคำว่า Lámhfhada Lámhfhada
 • การออกเสียงคำว่า Áenach Tailteann Áenach Tailteann
 • การออกเสียงคำว่า Áedammair (Old Irish) Áedammair (Old Irish)
 • การออกเสียงคำว่า Áedammair Áedammair
 • การออกเสียงคำว่า Goídelc Goídelc
 • การออกเสียงคำว่า Scúap Chrábaid Scúap Chrábaid
 • การออกเสียงคำว่า muimme muimme
 • การออกเสียงคำว่า Gáeth Gáeth
 • การออกเสียงคำว่า Tírechán Tírechán
 • การออกเสียงคำว่า Cathbhadh - Cathbad Cathbhadh - Cathbad
 • การออกเสียงคำว่า Midir (Old Irish) Midir (Old Irish)
 • การออกเสียงคำว่า Dian Cécht (Old Irish) Dian Cécht (Old Irish)
 • การออกเสียงคำว่า grád Fhéne (Old Irish) grád Fhéne (Old Irish)
 • การออกเสียงคำว่า Lebor Gabála Érenn Lebor Gabála Érenn
 • การออกเสียงคำว่า Domnal Domnal
 • การออกเสียงคำว่า Partholán Partholán
 • การออกเสียงคำว่า Lóegaire (Old Irish) Lóegaire (Old Irish)
 • การออกเสียงคำว่า Crimthann Crimthann
 • การออกเสียงคำว่า idad (Old Irish) idad (Old Irish)
 • การออกเสียงคำว่า gath (Old Irish) gath (Old Irish)
 • การออกเสียงคำว่า fern (Old Irish) fern (Old Irish)
 • การออกเสียงคำว่า edad (Old Irish) edad (Old Irish)
 • การออกเสียงคำว่า Cécht (Old Irish) Cécht (Old Irish)
 • การออกเสียงคำว่า Finnén (Old Irish) Finnén (Old Irish)
 • การออกเสียงคำว่า Eochaid (Old Irish) Eochaid (Old Irish)
 • การออกเสียงคำว่า Crimthainn (Old Irish) Crimthainn (Old Irish)
 • การออกเสียงคำว่า Nemed (Old Irish) Nemed (Old Irish)