ภาษา:

ภาษาไอริช

[ga]

กลับไปยังภาษาไอริช

หมวดหมู่: Number

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNumber

  • การออกเสียง : 100 100
  • การออกเสียง : 1984 1984
  • การออกเสียง : anam anam
  • การออกเสียง : rua rua
  • การออกเสียง : céad céad
  • การออกเสียง : cent cent
  • การออกเสียง : um um
  • การออกเสียง : 1985 1985
  • การออกเสียง : min min
  • การออกเสียง : orduimhir orduimhir