ภาษา:

ไอริช

[ga]

กลับไปยัง ไอริช

 • การออกเสียงคำว่า Iollann Iollann
 • การออกเสียงคำว่า Breas Breas
 • การออกเสียงคำว่า Odhrán Odhrán
 • การออกเสียงคำว่า Ultán Ultán
 • การออกเสียงคำว่า Torcán Torcán
 • การออกเสียงคำว่า Cárthach Cárthach
 • การออกเสียงคำว่า Aengus Aengus
 • การออกเสียงคำว่า Ailill Ailill
 • การออกเสียงคำว่า Bram Bram
 • การออกเสียงคำว่า Brian Brian
 • การออกเสียงคำว่า Leo Leo
 • การออกเสียงคำว่า Aodhán Aodhán
 • การออกเสียงคำว่า Fearganainm Fearganainm
 • การออกเสียงคำว่า Caomhán Caomhán
 • การออกเสียงคำว่า Blathmac Blathmac
 • การออกเสียงคำว่า Ruadhnait Ruadhnait
 • การออกเสียงคำว่า Fiacha Fiacha
 • การออกเสียงคำว่า Fergus Fergus
 • การออกเสียงคำว่า Noisa (Naoise) Noisa (Naoise)
 • การออกเสียงคำว่า Anla (Áinle) Anla (Áinle)
 • การออกเสียงคำว่า Ardaan (Ardan) Ardaan (Ardan)
 • การออกเสียงคำว่า Murchadh Murchadh
 • การออกเสียงคำว่า Dáibhí Dáibhí
 • การออกเสียงคำว่า Liam Liam
 • การออกเสียงคำว่า Conchobar Conchobar
 • การออกเสียงคำว่า Conchobhar Conchobhar
 • การออกเสียงคำว่า Conchubhair Conchubhair
 • การออกเสียงคำว่า Ruadhagán Ruadhagán
 • การออกเสียงคำว่า Oisín Oisín
 • การออกเสียงคำว่า Sláine Sláine