ภาษา:

ไอริช

[ga]

กลับไปยัง ไอริช

หมวดหมู่: family

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfamily

 • การออกเสียงคำว่า deirfiúr deirfiúr
 • การออกเสียงคำว่า deartháir deartháir
 • การออกเสียงคำว่า a mhamaí a mhamaí
 • การออกเสียงคำว่า a Dhaidí a Dhaidí
 • การออกเสียงคำว่า athair athair
 • การออกเสียงคำว่า seanmháthair seanmháthair
 • การออกเสียงคำว่า deirfiúracha deirfiúracha
 • การออกเสียงคำว่า máithreacha máithreacha
 • การออกเสียงคำว่า gaol gaol
 • การออกเสียงคำว่า teaghlach teaghlach
 • การออกเสียงคำว่า seanathair seanathair
 • การออกเสียงคำว่า tuismitheoir tuismitheoir
 • การออกเสียงคำว่า gasúr gasúr
 • การออกเสียงคำว่า deartháir mór deartháir mór
 • การออกเสียงคำว่า Daidí Daidí
 • การออกเสียงคำว่า deirfiúr bheag deirfiúr bheag
 • การออกเสียงคำว่า máthair máthair
 • การออกเสียงคำว่า clann clann
 • การออกเสียงคำว่า Daideo Daideo
 • การออกเสียงคำว่า Maimeo - Mamó Maimeo - Mamó
 • การออกเสียงคำว่า aintín aintín
 • การออกเสียงคำว่า dheartháireacha dheartháireacha
 • การออกเสียงคำว่า aint aint
 • การออกเสียงคำว่า Dadaidh Dadaidh
 • การออกเสียงคำว่า gariníon gariníon
 • การออกเสียงคำว่า iníon deirféar iníon deirféar
 • การออกเสียงคำว่า Mamó Mamó
 • การออกเสียงคำว่า tuismitheoirí tuismitheoirí
 • การออกเสียงคำว่า seanmháthair -- máthair mhór seanmháthair -- máthair mhór
 • การออกเสียงคำว่า deartháir (Connacht) deartháir (Connacht)
 • การออกเสียงคำว่า uncail uncail
 • การออกเสียงคำว่า col ceathrar col ceathrar
 • การออกเสียงคำว่า Deaide Deaide
 • การออกเสียงคำว่า deirfiúr mhór deirfiúr mhór
 • การออกเสียงคำว่า iníon iníon
 • การออกเสียงคำว่า thuistí thuistí
 • การออกเสียงคำว่า mamaí mamaí
 • การออกเสียงคำว่า naíonán naíonán
 • การออกเสียงคำว่า deirfiúr mhór (Cois Fhairrge) deirfiúr mhór (Cois Fhairrge)
 • การออกเสียงคำว่า seanmháithreacha seanmháithreacha
 • การออกเสียงคำว่า mam mam