ภาษา:

ไอริช

[ga]

กลับไปยัง ไอริช

 • การออกเสียงคำว่า shin shin
 • การออกเสียงคำว่า méidhe méidhe
 • การออกเสียงคำว่า ioscaid ioscaid
 • การออกเสียงคำว่า bos bos
 • การออกเสียงคำว่า bod bod
 • การออกเสียงคำว่า cos cos
 • การออกเสียงคำว่า ae ae
 • การออกเสียงคำว่า lámha lámha
 • การออกเสียงคำว่า dorna dorna
 • การออกเสียงคำว่า liathán liathán
 • การออกเสียงคำว่า croiméal croiméal
 • การออกเสียงคำว่า blaosc blaosc
 • การออกเสียงคำว่า murnán murnán
 • การออกเสียงคำว่า ascaill ascaill
 • การออกเสียงคำว่า fabhra fabhra
 • การออกเสียงคำว่า brollach brollach
 • การออกเสียงคำว่า chorp chorp
 • การออกเสียงคำว่า scamhóg - scamhóga scamhóg - scamhóga
 • การออกเสียงคำว่า ordóg ordóg
 • การออกเสียงคำว่า dorn dorn
 • การออกเสียงคำว่า putóg putóg
 • การออกเสียงคำว่า éadan éadan
 • การออกเสียงคำว่า méar coise méar coise
 • การออกเสียงคำว่า caol láimhe caol láimhe
 • การออกเสียงคำว่า cliabh cliabh
 • การออกเสียงคำว่า nua nua
 • การออกเสียงคำว่า ladhar ban ladhar ban
 • การออกเสียงคำว่า gaosán gaosán
 • การออกเสียงคำว่า cluas cluas
 • การออกเสียงคำว่า carball carball