ภาษา:

ไอริช

[ga]

กลับไปยัง ไอริช

หมวดหมู่: Animal

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAnimal

 • การออกเสียงคำว่า coilleach coilleach
 • การออกเสียงคำว่า beithíoch beithíoch
 • การออกเสียงคำว่า coinín coinín
 • การออกเสียงคำว่า asal asal
 • การออกเสียงคำว่า péist péist
 • การออกเสียงคำว่า seangán seangán
 • การออกเสียงคำว่า spideog spideog
 • การออกเสียงคำว่า gabhar gabhar
 • การออกเสียงคำว่า caora caora
 • การออกเสียงคำว่า muc muc
 • การออกเสียงคำว่า giorria giorria
 • การออกเสียงคำว่า luch luch
 • การออกเสียงคำว่า francach francach
 • การออกเสียงคำว่า cait cait
 • การออกเสียงคำว่า éin éin
 • การออกเสียงคำว่า eala eala
 • การออกเสียงคำว่า faolchú faolchú
 • การออกเสียงคำว่า mac tíre mac tíre
 • การออกเสียงคำว่า ribe róibéis ribe róibéis
 • การออกเสียงคำว่า cadóg cadóg
 • การออกเสียงคำว่า bolmán bolmán
 • การออกเสียงคำว่า lannach lannach
 • การออกเสียงคำว่า bradán bradán
 • การออกเสียงคำว่า ronnach ronnach
 • การออกเสียงคำว่า eascann eascann
 • การออกเสียงคำว่า plás plás
 • การออกเสียงคำว่า breac breac
 • การออกเสียงคำว่า ballach ballach
 • การออกเสียงคำว่า scadán scadán
 • การออกเสียงคำว่า siorc siorc
 • การออกเสียงคำว่า trosc trosc
 • การออกเสียงคำว่า gliomach gliomach
 • การออกเสียงคำว่า sciathán leathair sciathán leathair
 • การออกเสียงคำว่า iasc iasc
 • การออกเสียงคำว่า iolar iolar
 • การออกเสียงคำว่า breallach breallach
 • การออกเสียงคำว่า fuiseog fuiseog
 • การออกเสียงคำว่า damhán alla damhán alla
 • การออกเสียงคำว่า seilide seilide
 • การออกเสียงคำว่า míol míol
 • การออกเสียงคำว่า ulchabhán ulchabhán
 • การออกเสียงคำว่า iora iora
 • การออกเสียงคำว่า portán portán