ภาษา:

ฝรั่งเศส

[fr]

กลับไปยัง ฝรั่งเศส

หมวดหมู่: verbes en Francais

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbes en Francais

 • การออกเสียงคำว่า je suis je suis
 • การออกเสียงคำว่า avoir avoir
 • การออกเสียงคำว่า nous faisons nous faisons
 • การออกเสียงคำว่า Je peux Je peux
 • การออกเสียงคำว่า il y a il y a
 • การออกเสียงคำว่า tu es tu es
 • การออกเสียงคำว่า il est il est
 • การออกเสียงคำว่า prendre prendre
 • การออกเสียงคำว่า nous sommes nous sommes
 • การออกเสียงคำว่า vivre vivre
 • การออกเสียงคำว่า je me présente je me présente
 • การออกเสียงคำว่า vous allez vous allez
 • การออกเสียงคำว่า Voir Voir
 • การออกเสียงคำว่า vous êtes vous êtes
 • การออกเสียงคำว่า elle est elle est
 • การออกเสียงคำว่า elles sont elles sont
 • การออกเสียงคำว่า vous voulez vous voulez
 • การออกเสียงคำว่า boire boire
 • การออกเสียงคำว่า je fais je fais
 • การออกเสียงคำว่า Je veux Je veux
 • การออกเสียงคำว่า nous voulons nous voulons
 • การออกเสียงคำว่า choisir choisir
 • การออกเสียงคำว่า vouloir vouloir
 • การออกเสียงคำว่า vous aimez vous aimez
 • การออกเสียงคำว่า nous aimons nous aimons
 • การออกเสียงคำว่า tu aimes tu aimes
 • การออกเสียงคำว่า elles vont elles vont
 • การออกเสียงคำว่า tu bois tu bois
 • การออกเสียงคำว่า recommander recommander
 • การออกเสียงคำว่า penser penser
 • การออกเสียงคำว่า chercher chercher
 • การออกเสียงคำว่า je mange je mange
 • การออกเสียงคำว่า tu vois tu vois
 • การออกเสียงคำว่า veulent veulent
 • การออกเสียงคำว่า je voudrais je voudrais
 • การออกเสียงคำว่า apprendre apprendre
 • การออกเสียงคำว่า vous faites vous faites
 • การออกเสียงคำว่า tu veux tu veux
 • การออกเสียงคำว่า conduire conduire
 • การออกเสียงคำว่า vous buvez vous buvez
 • การออกเสียงคำว่า Arriver Arriver
 • การออกเสียงคำว่า pense pense
 • การออกเสียงคำว่า vous conduisez vous conduisez
 • การออกเสียงคำว่า reprendre reprendre
 • การออกเสียงคำว่า nous allons nous allons
 • การออกเสียงคำว่า Avez-vous compris ? Avez-vous compris ?
 • การออกเสียงคำว่า tu sais tu sais
 • การออกเสียงคำว่า était était
 • การออกเสียงคำว่า vous comprenez vous comprenez
 • การออกเสียงคำว่า tu fais tu fais
 • การออกเสียงคำว่า je serai je serai
 • การออกเสียงคำว่า vous arrivez vous arrivez
 • การออกเสียงคำว่า Savoir Savoir
 • การออกเสียงคำว่า elles ont elles ont
 • การออกเสียงคำว่า tu commences tu commences
 • การออกเสียงคำว่า je choisis je choisis
 • การออกเสียงคำว่า faites faites
 • การออกเสียงคำว่า elles aiment elles aiment
 • การออกเสียงคำว่า j'irai j'irai
 • การออกเสียงคำว่า elle aime elle aime
 • การออกเสียงคำว่า j' aime j' aime
 • การออกเสียงคำว่า courir courir
 • การออกเสียงคำว่า elle boit elle boit
 • การออกเสียงคำว่า tu dis tu dis
 • การออกเสียงคำว่า vous commencez vous commencez
 • การออกเสียงคำว่า nous commençons nous commençons
 • การออกเสียงคำว่า tu étais tu étais
 • การออกเสียงคำว่า nous voudrons nous voudrons
 • การออกเสียงคำว่า j'apprécierai j'apprécierai
 • การออกเสียงคำว่า elles boivent elles boivent
 • การออกเสียงคำว่า louer louer
 • การออกเสียงคำว่า Agir Agir
 • การออกเสียงคำว่า nous sommes allés nous sommes allés
 • การออกเสียงคำว่า nous arrivions nous arrivions
 • การออกเสียงคำว่า souhaitez souhaitez
 • การออกเสียงคำว่า nous buvons nous buvons
 • การออกเสียงคำว่า nous serons nous serons
 • การออกเสียงคำว่า tu arrives tu arrives
 • การออกเสียงคำว่า elles peuvent elles peuvent
 • การออกเสียงคำว่า elle arrive elle arrive
 • การออกเสียงคำว่า vous invitiez vous invitiez
 • การออกเสียงคำว่า je conduirai je conduirai
 • การออกเสียงคำว่า tu déplaces tu déplaces
 • การออกเสียงคำว่า je cherche je cherche
 • การออกเสียงคำว่า vous savez vous savez
 • การออกเสียงคำว่า vous acceptez vous acceptez
 • การออกเสียงคำว่า vous dites vous dites
 • การออกเสียงคำว่า passé-composé passé-composé
 • การออกเสียงคำว่า vous commenciez vous commenciez
 • การออกเสียงคำว่า nous savons nous savons
 • การออกเสียงคำว่า je vois je vois
 • การออกเสียงคำว่า nous prenons nous prenons
 • การออกเสียงคำว่า je cours je cours
 • การออกเสียงคำว่า tu seras tu seras
 • การออกเสียงคำว่า tu recommandes tu recommandes
 • การออกเสียงคำว่า puissions puissions
 • การออกเสียงคำว่า elle prend elle prend
 • การออกเสียงคำว่า vous serez vous serez
 • การออกเสียงคำว่า nous allions nous allions
 • การออกเสียงคำว่า vous prenez vous prenez