ภาษา:

ภาษาฝรั่งเศส

[fr]

กลับไปยังภาษาฝรั่งเศส

หมวดหมู่: verbes en Francais

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbes en Francais

 • การออกเสียง : je suis je suis
 • การออกเสียง : avoir avoir
 • การออกเสียง : nous faisons nous faisons
 • การออกเสียง : Je peux Je peux
 • การออกเสียง : tu es tu es
 • การออกเสียง : il y a il y a
 • การออกเสียง : prendre prendre
 • การออกเสียง : il est il est
 • การออกเสียง : nous sommes nous sommes
 • การออกเสียง : vous êtes vous êtes
 • การออกเสียง : Je veux Je veux
 • การออกเสียง : vivre vivre
 • การออกเสียง : Voir Voir
 • การออกเสียง : je me présente je me présente
 • การออกเสียง : elle est elle est
 • การออกเสียง : vous allez vous allez
 • การออกเสียง : boire boire
 • การออกเสียง : elles sont elles sont
 • การออกเสียง : apprendre apprendre
 • การออกเสียง : veulent veulent
 • การออกเสียง : vouloir vouloir
 • การออกเสียง : je voudrais je voudrais
 • การออกเสียง : je fais je fais
 • การออกเสียง : choisir choisir
 • การออกเสียง : chercher chercher
 • การออกเสียง : penser penser
 • การออกเสียง : était était
 • การออกเสียง : vous voulez vous voulez
 • การออกเสียง : nous aimons nous aimons
 • การออกเสียง : vous faites vous faites
 • การออกเสียง : tu aimes tu aimes
 • การออกเสียง : vous aimez vous aimez
 • การออกเสียง : je mange je mange
 • การออกเสียง : nous voulons nous voulons
 • การออกเสียง : conduire conduire
 • การออกเสียง : Arriver Arriver
 • การออกเสียง : nous allons nous allons
 • การออกเสียง : elles vont elles vont
 • การออกเสียง : pense pense
 • การออกเสียง : tu veux tu veux
 • การออกเสียง : elles ont elles ont
 • การออกเสียง : Savoir Savoir
 • การออกเสียง : je serai je serai
 • การออกเสียง : tu vois tu vois
 • การออกเสียง : tu bois tu bois
 • การออกเสียง : j' aime j' aime
 • การออกเสียง : faites faites
 • การออกเสียง : recommander recommander
 • การออกเสียง : courir courir
 • การออกเสียง : j'irai j'irai
 • การออกเสียง : vous comprenez vous comprenez
 • การออกเสียง : vous buvez vous buvez
 • การออกเสียง : Avez-vous compris ? Avez-vous compris ?
 • การออกเสียง : tu sais tu sais
 • การออกเสียง : elles aiment elles aiment
 • การออกเสียง : tu fais tu fais
 • การออกเสียง : reprendre reprendre
 • การออกเสียง : louer louer
 • การออกเสียง : vous conduisez vous conduisez
 • การออกเสียง : elle aime elle aime
 • การออกเสียง : nous sommes allés nous sommes allés
 • การออกเสียง : je choisis je choisis
 • การออกเสียง : je cherche je cherche
 • การออกเสียง : vous arrivez vous arrivez
 • การออกเสียง : je vois je vois
 • การออกเสียง : elles veulent elles veulent
 • การออกเสียง : Agir Agir
 • การออกเสียง : elles peuvent elles peuvent
 • การออกเสียง : nous commençons nous commençons
 • การออกเสียง : nous prenons nous prenons
 • การออกเสียง : tu commences tu commences
 • การออกเสียง : tu étais tu étais
 • การออกเสียง : nous buvons nous buvons
 • การออกเสียง : elles boivent elles boivent
 • การออกเสียง : nous voudrons nous voudrons
 • การออกเสียง : tu dis tu dis
 • การออกเสียง : elle boit elle boit
 • การออกเสียง : souhaitez souhaitez
 • การออกเสียง : vous dites vous dites
 • การออกเสียง : vous prenez vous prenez
 • การออกเสียง : vous commencez vous commencez
 • การออกเสียง : elle prend elle prend
 • การออกเสียง : inviter inviter
 • การออกเสียง : je pense je pense
 • การออกเสียง : nous serons nous serons
 • การออกเสียง : nous voyons nous voyons
 • การออกเสียง : vous voyez vous voyez
 • การออกเสียง : j'apprécierai j'apprécierai
 • การออกเสียง : je cours je cours
 • การออกเสียง : elles prennent elles prennent
 • การออกเสียง : passé-composé passé-composé
 • การออกเสียง : vous savez vous savez
 • การออกเสียง : tu arrives tu arrives
 • การออกเสียง : elle arrive elle arrive
 • การออกเสียง : nous allions nous allions
 • การออกเสียง : nous arrivions nous arrivions
 • การออกเสียง : elle était elle était
 • การออกเสียง : nous étions nous étions
 • การออกเสียง : abaisser abaisser
 • การออกเสียง : j' ai j' ai