ภาษา:

ฝรั่งเศส

[fr]

กลับไปยัง ฝรั่งเศส

 • การออกเสียงคำว่า je désire je désire
 • การออกเสียงคำว่า étonner étonner
 • การออกเสียงคำว่า je t'étonne je t'étonne
 • การออกเสียงคำว่า je dis je dis
 • การออกเสียงคำว่า je vois je vois
 • การออกเสียงคำว่า nous avons joui nous avons joui
 • การออกเสียงคำว่า elles jouissent elles jouissent
 • การออกเสียงคำว่า vous jouissez vous jouissez
 • การออกเสียงคำว่า nous jouissons nous jouissons
 • การออกเสียงคำว่า elle jouit elle jouit
 • การออกเสียงคำว่า tu jouis tu jouis
 • การออกเสียงคำว่า je jouis je jouis
 • การออกเสียงคำว่า jouir jouir
 • การออกเสียงคำว่า humer humer
 • การออกเสียงคำว่า affiner affiner
 • การออกเสียงคำว่า je patiente je patiente
 • การออกเสียงคำว่า il est il est
 • การออกเสียงคำว่า je t'aime beaucoup je t'aime beaucoup
 • การออกเสียงคำว่า travaillons travaillons
 • การออกเสียงคำว่า j'ai eu j'ai eu
 • การออกเสียงคำว่า brûler brûler
 • การออกเสียงคำว่า elles achètent elles achètent
 • การออกเสียงคำว่า vous achetez vous achetez
 • การออกเสียงคำว่า nous achetons nous achetons
 • การออกเสียงคำว่า elle achète elle achète
 • การออกเสียงคำว่า tu achètes tu achètes
 • การออกเสียงคำว่า ébouillanter ébouillanter
 • การออกเสียงคำว่า elles abaissent elles abaissent
 • การออกเสียงคำว่า vous abaissez vous abaissez
 • การออกเสียงคำว่า nous abaissons nous abaissons