ภาษา:

ฝรั่งเศส

[fr]

กลับไปยัง ฝรั่งเศส

 • การออกเสียงคำว่า combinaison de sauts combinaison de sauts
 • การออกเสียงคำว่า pas croisé pas croisé
 • การออกเสียงคำว่า triple Lutz triple Lutz
 • การออกเสียงคำว่า figure spiralée figure spiralée
 • การออกเสียงคำว่า saut de valse saut de valse
 • การออกเสียงคำว่า lame de patin lame de patin
 • การออกเสียงคำว่า toucher de glace toucher de glace
 • การออกเสียงคำว่า protège-lame protège-lame
 • การออกเสียงคำว่า président de fédération président de fédération
 • การออกเสียงคำว่า coupant comme un rasoir coupant comme un rasoir
 • การออกเสียงคำว่า quadruple saut quadruple saut
 • การออกเสียงคำว่า bon finisseur bon finisseur
 • การออกเสียงคำว่า comité olympique comité olympique
 • การออกเสียงคำว่า instances fédérales instances fédérales
 • การออกเสียงคำว่า triple saut triple saut
 • การออกเสียงคำว่า gagner au finish gagner au finish
 • การออกเสียงคำว่า fermer la porte fermer la porte
 • การออกเสียงคำว่า résister à la pression résister à la pression
 • การออกเสียงคำว่า gérer son avance gérer son avance
 • การออกเสียงคำว่า se carboniser se carboniser
 • การออกเสียงคำว่า la coqueluche du public la coqueluche du public
 • การออกเสียงคำว่า le benjamin de l'équipe le benjamin de l'équipe
 • การออกเสียงคำว่า les aléas du direct les aléas du direct
 • การออกเสียงคำว่า en direct en direct
 • การออกเสียงคำว่า des heures de direct des heures de direct
 • การออกเสียงคำว่า match à haut risque match à haut risque
 • การออกเสียงคำว่า 500 m short-track 500 m short-track
 • การออกเสียงคำว่า en duplex en duplex
 • การออกเสียงคำว่า heure française heure française
 • การออกเสียงคำว่า erreur de tir erreur de tir