ภาษา:

ฝรั่งเศส

[fr]

กลับไปยัง ฝรั่งเศส

 • การออกเสียงคำว่า Denis Héroux Denis Héroux
 • การออกเสียงคำว่า massacre massacre
 • การออกเสียงคำว่า Poitevin Poitevin
 • การออกเสียงคำว่า Louis Blériot Louis Blériot
 • การออกเสียงคำว่า Thessalienne Thessalienne
 • การออกเสียงคำว่า Lucanien Lucanien
 • การออกเสียงคำว่า Bruttiens Bruttiens
 • การออกเสียงคำว่า Tamini Tamini
 • การออกเสียงคำว่า André Maschinot André Maschinot
 • การออกเสียงคำว่า Marcel Langiller Marcel Langiller
 • การออกเสียงคำว่า André Abegglen André Abegglen
 • การออกเสียงคำว่า Jean Edouard Marie Nicolas Jean Edouard Marie Nicolas
 • การออกเสียงคำว่า Georges Verriest Georges Verriest
 • การออกเสียงคำว่า intelligentsia intelligentsia
 • การออกเสียงคำว่า Paul Lévy Paul Lévy
 • การออกเสียงคำว่า le Saint Curé d'Ars le Saint Curé d'Ars
 • การออกเสียงคำว่า Gouverneur Gouverneur
 • การออกเสียงคำว่า M. Trololo M. Trololo
 • การออกเสียงคำว่า sommelier sommelier
 • การออกเสียงคำว่า Molière Molière
 • การออกเสียงคำว่า ménage ménage
 • การออกเสียงคำว่า Jean-Jacques Aillagon Jean-Jacques Aillagon
 • การออกเสียงคำว่า Frédéric Leclercq Frédéric Leclercq
 • การออกเสียงคำว่า Mickaël Delage Mickaël Delage
 • การออกเสียงคำว่า Sabrina Leurquin Sabrina Leurquin
 • การออกเสียงคำว่า Jongleur Jongleur
 • การออกเสียงคำว่า Ostrogoth Ostrogoth
 • การออกเสียงคำว่า cabaretier cabaretier
 • การออกเสียงคำว่า Nicki Minaj Nicki Minaj
 • การออกเสียงคำว่า Cahen d'Anvers Cahen d'Anvers