ภาษา:

ภาษาฝรั่งเศส

[fr]

กลับไปยังภาษาฝรั่งเศส

หมวดหมู่: people

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpeople

 • การออกเสียง : massacre massacre
 • การออกเสียง : cosmopolite cosmopolite
 • การออกเสียง : coiffeur coiffeur
 • การออกเสียง : Samer Samer
 • การออกเสียง : figurant figurant
 • การออกเสียง : Indila Indila
 • การออกเสียง : Cheyenne Cheyenne
 • การออกเสียง : Yoruba Yoruba
 • การออกเสียง : folk folk
 • การออกเสียง : Friedrich Nietzsche Friedrich Nietzsche
 • การออกเสียง : clown clown
 • การออกเสียง : tester tester
 • การออกเสียง : mentor mentor
 • การออกเสียง : non non
 • การออกเสียง : attaché attaché
 • การออกเสียง : chauffeur chauffeur
 • การออกเสียง : people people
 • การออกเสียง : Marathi Marathi
 • การออกเสียง : Cajun Cajun
 • การออกเสียง : consultant consultant
 • การออกเสียง : manager manager
 • การออกเสียง : Fanes Fanes
 • การออกเสียง : sultan sultan
 • การออกเสียง : Lady Gaga Lady Gaga
 • การออกเสียง : cameraman cameraman
 • การออกเสียง : consul consul
 • การออกเสียง : Marilyn Monroe Marilyn Monroe
 • การออกเสียง : reporter reporter
 • การออกเสียง : Silvio Berlusconi Silvio Berlusconi
 • การออกเสียง : Évariste Galois Évariste Galois
 • การออกเสียง : Louis Hjelmslev Louis Hjelmslev
 • การออกเสียง : Michel Siffre Michel Siffre
 • การออกเสียง : Francophile Francophile
 • การออกเสียง : courtiers courtiers
 • การออกเสียง : croupier croupier
 • การออกเสียง : Jeanne Calment Jeanne Calment
 • การออกเสียง : auteur auteur
 • การออกเสียง : 121 121
 • การออกเสียง : mediator mediator
 • การออกเสียง : Le Vietnam Le Vietnam
 • การออกเสียง : Serge Lutens Serge Lutens
 • การออกเสียง : Denis Héroux Denis Héroux
 • การออกเสียง : Poitevin Poitevin
 • การออกเสียง : Louis Blériot Louis Blériot
 • การออกเสียง : Thessalienne Thessalienne
 • การออกเสียง : Lucanien Lucanien
 • การออกเสียง : Bruttiens Bruttiens
 • การออกเสียง : Tamini Tamini
 • การออกเสียง : André Maschinot André Maschinot
 • การออกเสียง : Marcel Langiller Marcel Langiller
 • การออกเสียง : André Abegglen André Abegglen
 • การออกเสียง : Jean Edouard Marie Nicolas Jean Edouard Marie Nicolas
 • การออกเสียง : Georges Verriest Georges Verriest
 • การออกเสียง : intelligentsia intelligentsia
 • การออกเสียง : Paul Lévy Paul Lévy
 • การออกเสียง : Elise Elise
 • การออกเสียง : le Saint Curé d'Ars le Saint Curé d'Ars
 • การออกเสียง : Gouverneur Gouverneur
 • การออกเสียง : M. Trololo M. Trololo
 • การออกเสียง : sommelier sommelier
 • การออกเสียง : Molière Molière
 • การออกเสียง : ménage ménage
 • การออกเสียง : Jean-Jacques Aillagon Jean-Jacques Aillagon
 • การออกเสียง : Frédéric Leclercq Frédéric Leclercq
 • การออกเสียง : Mickaël Delage Mickaël Delage
 • การออกเสียง : Sabrina Leurquin Sabrina Leurquin
 • การออกเสียง : Jongleur Jongleur
 • การออกเสียง : Ostrogoth Ostrogoth
 • การออกเสียง : cabaretier cabaretier
 • การออกเสียง : Nicki Minaj Nicki Minaj
 • การออกเสียง : Cahen d'Anvers Cahen d'Anvers
 • การออกเสียง : Vincent Restencourt Vincent Restencourt
 • การออกเสียง : Gouvernante Gouvernante
 • การออกเสียง : Isabelle Puech Isabelle Puech
 • การออกเสียง : Jean-Marc Berset Jean-Marc Berset
 • การออกเสียง : Joël Jeannot Joël Jeannot
 • การออกเสียง : André Hodeir André Hodeir
 • การออกเสียง : Charles Despiau Charles Despiau
 • การออกเสียง : Claude Delvincourt Claude Delvincourt
 • การออกเสียง : Alain Boublil Alain Boublil
 • การออกเสียง : Jean-Baptiste Bessières Jean-Baptiste Bessières
 • การออกเสียง : Jacky Galletaud Jacky Galletaud
 • การออกเสียง : Walter Gieseking Walter Gieseking
 • การออกเสียง : Quentin Aubague Quentin Aubague
 • การออกเสียง : Alexis Galpérine Alexis Galpérine
 • การออกเสียง : Émile Gaboriau Émile Gaboriau
 • การออกเสียง : Aug Aug
 • การออกเสียง : Genevieve Ouellet Genevieve Ouellet
 • การออกเสียง : Laurent Thirionet Laurent Thirionet
 • การออกเสียง : Alain Quittet Alain Quittet
 • การออกเสียง : Johan Ballatore Johan Ballatore
 • การออกเสียง : Stephane Bahier Stephane Bahier
 • การออกเสียง : Yves Godimus Yves Godimus
 • การออกเสียง : Marc Eymard Marc Eymard
 • การออกเสียง : Mathilde Hupin Mathilde Hupin
 • การออกเสียง : Jeremy Crepelliere Jeremy Crepelliere
 • การออกเสียง : David Mercier David Mercier
 • การออกเสียง : pédicure pédicure
 • การออกเสียง : populace populace
 • การออกเสียง : souffleur souffleur