ภาษา:

ฝรั่งเศส

[fr]

กลับไปยัง ฝรั่งเศส

 • การออกเสียงคำว่า Friedrich Nietzsche Friedrich Nietzsche
 • การออกเสียงคำว่า clown clown
 • การออกเสียงคำว่า tester tester
 • การออกเสียงคำว่า mentor mentor
 • การออกเสียงคำว่า non non
 • การออกเสียงคำว่า attaché attaché
 • การออกเสียงคำว่า chauffeur chauffeur
 • การออกเสียงคำว่า people people
 • การออกเสียงคำว่า Cajun Cajun
 • การออกเสียงคำว่า consultant consultant
 • การออกเสียงคำว่า manager manager
 • การออกเสียงคำว่า sultan sultan
 • การออกเสียงคำว่า Lady Gaga Lady Gaga
 • การออกเสียงคำว่า cameraman cameraman
 • การออกเสียงคำว่า consul consul
 • การออกเสียงคำว่า Marilyn Monroe Marilyn Monroe
 • การออกเสียงคำว่า reporter reporter
 • การออกเสียงคำว่า Indila Indila
 • การออกเสียงคำว่า Évariste Galois Évariste Galois
 • การออกเสียงคำว่า cosmopolite cosmopolite
 • การออกเสียงคำว่า Louis Hjelmslev Louis Hjelmslev
 • การออกเสียงคำว่า Michel Siffre Michel Siffre
 • การออกเสียงคำว่า Francophile Francophile
 • การออกเสียงคำว่า courtiers courtiers
 • การออกเสียงคำว่า croupier croupier
 • การออกเสียงคำว่า Jeanne Calment Jeanne Calment
 • การออกเสียงคำว่า auteur auteur
 • การออกเสียงคำว่า mediator mediator
 • การออกเสียงคำว่า Le Vietnam Le Vietnam
 • การออกเสียงคำว่า Serge Lutens Serge Lutens