ภาษา:

ฝรั่งเศส

[fr]

กลับไปยัง ฝรั่งเศส

 • การออกเสียงคำว่า pont pont
 • การออกเสียงคำว่า dérive dérive
 • การออกเสียงคำว่า bourguignon bourguignon
 • การออกเสียงคำว่า péniche péniche
 • การออกเสียงคำว่า Géricault Géricault
 • การออกเสียงคำว่า manipuler manipuler
 • การออกเสียงคำว่า routes routes
 • การออกเสียงคำว่า porte-lof porte-lof
 • การออกเสียงคำว่า à terre à terre
 • การออกเสียงคำว่า sectionnement sectionnement
 • การออกเสียงคำว่า débardeur débardeur
 • การออกเสียงคำว่า Feu de Saint-Elme Feu de Saint-Elme
 • การออกเสียงคำว่า sud-est sud-est
 • การออกเสียงคำว่า abandonner le navire abandonner le navire
 • การออกเสียงคำว่า packs de conditionnement d'air packs de conditionnement d'air
 • การออกเสียงคำว่า steward steward
 • การออกเสียงคำว่า à l’abordage à l’abordage
 • การออกเสียงคำว่า bougière bougière
 • การออกเสียงคำว่า bourlinguer bourlinguer
 • การออกเสียงคำว่า À l'abordage À l'abordage
 • การออกเสียงคำว่า route route
 • การออกเสียงคำว่า blu blu
 • การออกเสียงคำว่า Pardon des Terre-Neuvas Pardon des Terre-Neuvas
 • การออกเสียงคำว่า fioul lourd fioul lourd
 • การออกเสียงคำว่า dans le vent dans le vent
 • การออกเสียงคำว่า coque mince coque mince
 • การออกเสียงคำว่า Patrouille Patrouille
 • การออกเสียงคำว่า Abordage Abordage
 • การออกเสียงคำว่า fers doux fers doux
 • การออกเสียงคำว่า Libeccio Libeccio