ภาษา:

ฝรั่งเศส

[fr]

กลับไปยัง ฝรั่งเศส

 • การออกเสียงคำว่า anthropophagie anthropophagie
 • การออกเสียงคำว่า cannibalisme cannibalisme
 • การออกเสียงคำว่า se mutiner se mutiner
 • การออกเสียงคำว่า eau salée eau salée
 • การออกเสียงคำว่า L'Argus L'Argus
 • การออกเสียงคำว่า Hugues Duroy de Chaumareys Hugues Duroy de Chaumareys
 • การออกเสียงคำว่า survivre survivre
 • การออกเสียงคำว่า plancton plancton
 • การออกเสียงคำว่า radeau de sauvetage radeau de sauvetage
 • การออกเสียงคำว่า Corréard Corréard
 • การออกเสียงคำว่า Frégate La Méduse Frégate La Méduse
 • การออกเสียงคำว่า incompétence incompétence
 • การออกเสียงคำว่า Saint-Louis du Sénégal Saint-Louis du Sénégal
 • การออกเสียงคำว่า survie survie
 • การออกเสียงคำว่า Géricault Géricault
 • การออกเสียงคำว่า L'Hérétique L'Hérétique
 • การออกเสียงคำว่า Alain Bombard Alain Bombard
 • การออกเสียงคำว่า Naufragé volontaire Naufragé volontaire
 • การออกเสียงคำว่า Pampero Pampero
 • การออกเสียงคำว่า Zeph Zeph
 • การออกเสียงคำว่า Libeccio Libeccio
 • การออกเสียงคำว่า révolin révolin
 • การออกเสียงคำว่า harmattan harmattan
 • การออกเสียงคำว่า bouffée bouffée
 • การออกเสียงคำว่า blizzard blizzard
 • การออกเสียงคำว่า Simoun Simoun
 • การออกเสียงคำว่า Sirocco Sirocco
 • การออกเสียงคำว่า Lombarde Lombarde
 • การออกเสียงคำว่า vent d'Autan vent d'Autan
 • การออกเสียงคำว่า rafales rafales