ภาษา:

ฝรั่งเศส

[fr]

กลับไปยัง ฝรั่งเศส

 • การออกเสียงคำว่า saumon saumon
 • การออกเสียงคำว่า volant de trim volant de trim
 • การออกเสียงคำว่า Airbus Airbus
 • การออกเสียงคำว่า Vol plané Vol plané
 • การออกเสียงคำว่า mission mission
 • การออกเสียงคำว่า fuselage fuselage
 • การออกเสียงคำว่า packs de conditionnement d'air packs de conditionnement d'air
 • การออกเสียงคำว่า Atterrissage Atterrissage
 • การออกเสียงคำว่า bombardement bombardement
 • การออกเสียงคำว่า brouillage brouillage
 • การออกเสียงคำว่า Décollage Décollage
 • การออกเสียงคำว่า dévirage dévirage
 • การออกเสียงคำว่า invisible invisible
 • การออกเสียงคำว่า lacet lacet
 • การออกเสียงคำว่า radio-sonde radio-sonde
 • การออกเสียงคำว่า carénage carénage
 • การออกเสียงคำว่า auvent auvent
 • การออกเสียงคำว่า becs de bord d'attaque becs de bord d'attaque
 • การออกเสียงคำว่า fers doux fers doux
 • การออกเสียงคำว่า voler à mach O.8 voler à mach O.8
 • การออกเสียงคำว่า hypersonique hypersonique
 • การออกเสียงคำว่า winglet winglet
 • การออกเสียงคำว่า cap vrai cap vrai
 • การออกเสียงคำว่า roulis roulis
 • การออกเสียงคำว่า conservateur de cap conservateur de cap
 • การออกเสียงคำว่า copilote copilote
 • การออกเสียงคำว่า semi-monocoque semi-monocoque
 • การออกเสียงคำว่า régime statique régime statique
 • การออกเสียงคำว่า nord vrai nord vrai
 • การออกเสียงคำว่า instrument gyroscopique instrument gyroscopique