ภาษา:

ฝรั่งเศส

[fr]

กลับไปยัง ฝรั่งเศส

 • การออกเสียงคำว่า revêtement travaillant revêtement travaillant
 • การออกเสียงคำว่า rivetage rivetage
 • การออกเสียงคำว่า riveter riveter
 • การออกเสียงคำว่า riveteur riveteur
 • การออกเสียงคำว่า turboréacteur turboréacteur
 • การออกเสียงคำว่า réchauffe réchauffe
 • การออกเสียงคำว่า prise statique prise statique
 • การออกเสียงคำว่า tuyère tuyère
 • การออกเสียงคำว่า pression dynamique pression dynamique
 • การออกเสียงคำว่า canal de réchauffe canal de réchauffe
 • การออกเสียงคำว่า double-corps double-corps
 • การออกเสียงคำว่า profil supercritique profil supercritique
 • การออกเสียงคำว่า pression statique pression statique
 • การออกเสียงคำว่า régulateur d'hélice régulateur d'hélice
 • การออกเสียงคำว่า double-flux double-flux
 • การออกเสียงคำว่า convertisseur statique convertisseur statique
 • การออกเสียงคำว่า pression totale pression totale
 • การออกเสียงคำว่า flux chaud flux chaud
 • การออกเสียงคำว่า régulateur hydromécanique régulateur hydromécanique
 • การออกเสียงคำว่า FADEC FADEC
 • การออกเสียงคำว่า tube de Pitot tube de Pitot
 • การออกเสียงคำว่า simple-corps simple-corps
 • การออกเสียงคำว่า flux froid flux froid
 • การออกเสียงคำว่า rapport de pression rapport de pression
 • การออกเสียงคำว่า devis de masse devis de masse
 • การออกเสียงคำว่า conservateur de cap conservateur de cap
 • การออกเสียงคำว่า vitesse d'approche vitesse d'approche
 • การออกเสียงคำว่า premier régime premier régime
 • การออกเสียงคำว่า traînée traînée
 • การออกเสียงคำว่า volets à fente volets à fente