ภาษา:

ฝรั่งเศส

[fr]

กลับไปยัง ฝรั่งเศส

 • การออกเสียงคำว่า aluminium aluminium
 • การออกเสียงคำว่า fuselage fuselage
 • การออกเสียงคำว่า turbine turbine
 • การออกเสียงคำว่า blitz blitz
 • การออกเสียงคำว่า monocoque monocoque
 • การออกเสียงคำว่า Wellington Wellington
 • การออกเสียงคำว่า longeron longeron
 • การออกเสียงคำว่า bombardement bombardement
 • การออกเสียงคำว่า trimmer trimmer
 • การออกเสียงคำว่า Monosoupape Monosoupape
 • การออกเสียงคำว่า Profiler Profiler
 • การออกเสียงคำว่า invisibilité invisibilité
 • การออกเสียงคำว่า invisible invisible
 • การออกเสียงคำว่า arme de destruction massive arme de destruction massive
 • การออกเสียงคำว่า antimissile antimissile
 • การออกเสียงคำว่า rampe de lancement rampe de lancement
 • การออกเสียงคำว่า tête nucléaire tête nucléaire
 • การออกเสียงคำว่า ballistique ballistique
 • การออกเสียงคำว่า brouillage brouillage
 • การออกเสียงคำว่า autoguidé autoguidé
 • การออกเสียงคำว่า écran radar écran radar
 • การออกเสียงคำว่า camouflé camouflé
 • การออกเสียงคำว่า signature radar signature radar
 • การออกเสียงคำว่า signature thermique signature thermique
 • การออกเสียงคำว่า mission mission
 • การออกเสียงคำว่า chasseur-bombardier chasseur-bombardier
 • การออกเสียงคำว่า navigation transocéanique et polaire navigation transocéanique et polaire
 • การออกเสียงคำว่า altimètre cabine altimètre cabine
 • การออกเสียงคำว่า essais en vol essais en vol
 • การออกเสียงคำว่า monoplan monoplan